Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2021-12-29.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 51 337 123 346 887

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2021-12-29.

Diagram över antal testade individer och utförda test, förklaring i text och tabell 1.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 51 per region, samt utfall. Uppdaterad 2021-12-29.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 4806 326 4444 36
Dalarna 13438 838 12369 231
Gotland 1292 50 1240 2
Gävleborg 9813 615 9097 101
Halland 26614 1156 25325 133
Jämtland/Härjedalen 4969 329 4518 122
Jönköping 10716 600 10016 100
Kalmar 7514 481 7015 18
Kronoberg 5506 359 5070 77
Norrbotten 5063 346 4715 2
Skåne 41291 5568 34711 1012
Stockholm 73638 9637 62809 1192
Sörmland 9680 519 9138 23
Uppsala 11225 1104 10060 61
Värmland 11290 943 10221 126
Västerbotten 11022 334 10504 184
Västernorrland 7307 424 6806 77
Västmanland 11251 991 10130 130
Västra Götaland 46789 5096 41657 36
Örebro 13805 848 12956 1
Östergötland 6766 536 6221 9
Övriga 3328 0 3317 11
Riket 337123 31100 302339 3684

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 51. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2021-12-29.

Diagram över antal testade individer per region samt utfall, förklaring i text och tabell 2.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 51 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2021-12-29.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 1448
Örebro 4517
Västra Götaland 2698
Västmanland 4060
Västernorrland 2988
Västerbotten 4035
Värmland 3991
Uppsala 2890
Sörmland 3233
Stockholm 3079
Skåne 2972
Norrbotten 2028
Kronoberg 2722
Kalmar 3054
Jönköping 2936
Jämtland/Härjedalen 3789
Halland 7903
Gävleborg 3413
Gotland 2149
Dalarna 4671
Blekinge 3022
Riket 3248

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2021-12-29.

Diagram över antal testade individer per 100 000 invånare per region, förklaring i text och tabell 3.

Läs mer