Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 51 299 447 306 750 43 137 43 206

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 51 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 741 631 3 066 44
Dalarna 8 124 1 145 6 914 65
Gotland 1 470 205 1 260 5
Gävleborg 11 811 2 555 9 255 1
Halland 10 298 1 115 9 183 0
Jämtland/ Härjedalen 5 360 403 4 921 36
Jönköping 9 383 1 449 7 906 28
Kalmar 6 524 764 5 758 2
Kronoberg 4 539 942 3 534 63
Norrbotten 5 867 774 5 059 34
Skåne 44 597 8 971 25 958 65
Stockholm 68 282 10 882 56 648 752
Sörmland 9 224 771 8 399 52
Uppsala 11 426 1 656 9 743 27
Värmland 6 491 756 5 688 47
Västerbotten 11 740 950 10 687 103
Västernorrland 7 171 1 318 5 798 55
Västmanland 9 756 1 229 6 052 70
Västra Götaland 46 287 8 280 37 709 289
Örebro 8 066 832 7 227 7
Östergötland 5 086 1 085 4 000 1
Övriga 4 204 0 4 126 78
Riket 299 447 46 713 238 891 1 824

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 51. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 51 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 217 10 207 0
Dalarna 701 179 519 3
Gotland 26 7 18 1
Gävleborg 1 009 334 642 33
Halland 1 244 265 979 0
Jämtland/ Härjedalen 298 24 245 29
Jönköping 992 290 701 1
Kalmar 486 93 391 2
Kronoberg 1 014 251 763 0
Norrbotten 384 116 268 0
Skåne 1 910 678 1 232 0
Stockholm 23 383 8 680 14 461 242
Sörmland 673 179 494 0
Uppsala 639 159 450 30
Värmland 1 119 12 1 090 17
Västerbotten 1 166 191 975 0
Västernorrland 856 266 590 0
Västmanland 704 159 533 12
Västra Götaland 5 418 1 299 4 029 90
Örebro 633 281 352 0
Östergötland 244 74 161 9
Övriga 21 1 20 0
Riket 43 137 13 548 29 120 469

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 51. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 51 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 899 418
Blekinge 2 344 136
Dalarna 2 821 243
Gotland 2 463 44
Gävleborg 4 110 351
Halland 3 085 373
Jämtland/ Härjedalen 4 098 228
Jönköping 2 581 273
Kalmar 2 658 198
Kronoberg 2 253 503
Norrbotten 2 346 154
Skåne 3 237 139
Stockholm 2 873 984
Sörmland 3 100 226
Uppsala 2 978 167
Värmland 2 298 396
Västerbotten 4 320 429
Västernorrland 2 923 349
Västmanland 3 537 255
Västra Götaland 2 682 314
Örebro 2 646 208
Östergötland 1 093 52

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19