Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 52 232 114 238 815 26 885 27 057

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 52 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 929 714 2 141 74
Dalarna 5 568 980 4 528 60
Gotland 1 010 124 884 2
Gävleborg 6 767 1 288 5 479 0
Halland 9 117 1 217 7 877 23
Jämtland/ Härjedalen 3 606 340 3 233 33
Jönköping 6 812 1 197 5 590 25
Kalmar 4 479 789 3 685 5
Kronoberg 3 240 762 2 390 88
Norrbotten 3 604 435 3 147 22
Skåne 37 350 8 838 28 194 318
Stockholm 47 793 7 652 39 550 591
Sörmland 7 570 755 6 757 58
Uppsala 7 914 1 239 6 665 10
Värmland 4 979 507 4 419 53
Västerbotten 7 584 618 6 868 98
Västernorrland 4 665 710 3 909 46
Västmanland 7 338 1 080 6 158 100
Västra Götaland 46 934 6 329 40 486 119
Örebro 6 157 814 5 340 3
Östergötland 4 718 888 3 825 5
Övriga 1 980 0 1 976 4
Riket 232 114 37 276 193 101 1 737

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 52. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 52 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 105 4 101 0
Dalarna 192 68 121 3
Gotland 16 7 9 0
Gävleborg 225 69 142 14
Halland 645 119 526 0
Jämtland/ Härjedalen 215 15 187 13
Jönköping 572 179 393 0
Kalmar 291 70 215 6
Kronoberg 476 154 322 0
Norrbotten 224 58 166 0
Skåne 1 057 373 684 0
Stockholm 16 935 6 225 10 444 266
Sörmland 348 98 247 3
Uppsala 501 150 334 17
Värmland 490 19 466 5
Västerbotten 780 175 605 0
Västernorrland 502 146 356 0
Västmanland 396 64 324 8
Västra Götaland 2 551 773 1 720 58
Örebro 201 100 101 0
Östergötland 138 37 100 1
Övriga 25 9 16 0
Riket 26 885 8 912 17 579 394

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 52. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 52 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 248 260
Blekinge 1 835 66
Dalarna 1 934 67
Gotland 1 692 27
Gävleborg 2 355 78
Halland 2 731 193
Jämtland/ Härjedalen 2 757 164
Jönköping 1 873 157
Kalmar 1 825 119
Kronoberg 1 608 236
Norrbotten 1 441 90
Skåne 2 711 77
Stockholm 2 011 712
Sörmland 2 544 117
Uppsala 2 062 131
Värmland 1 763 174
Västerbotten 2 791 287
Västernorrland 1 901 205
Västmanland 2 660 144
Västra Götaland 2 719 148
Örebro 2 020 66
Östergötland 1 014 30

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer för covid-19

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19