Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
vecka 53 198 691 204 547 22 181 22 242

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.
Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 53 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 3 344 926 2 387 31
Dalarna 5 830 978 4 787 65
Gotland 926 126 799 1
Gävleborg 6 461 1 489 4 972 0
Halland 8 408 1 932 6 473 3
Jämtland/ Härjedalen 3 443 387 3 023 33
Jönköping 6 487 1 437 5 040 10
Kalmar 4 238 823 3 415 0
Kronoberg 3 335 997 2 298 40
Norrbotten 3 252 661 2 567 24
Skåne 30 132 8 825 21 195 112
Stockholm 35 535 6 545 28 558 432
Sörmland 6 747 810 5 866 71
Uppsala 6 074 1 401 4 667 6
Värmland 4 553 623 3 877 53
Västerbotten 6 805 793 5 929 83
Västernorrland 4 402 1 144 3 233 25
Västmanland 6 404 892 5 438 74
Västra Götaland 39 980 8 265 31 514 201
Örebro 5 772 885 4 881 6
Östergötland 5 271 1 747 3 515 9
Övriga 1 292 0 1 288 4
Riket 198 692 41 686 155 723 1 283

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 53. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 53 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 83 7 76 0
Dalarna 106 40 66 0
Gotland 7 1 6 0
Gävleborg 163 53 95 15
Halland 303 80 223 0
Jämtland/ Härjedalen 226 13 196 17
Jönköping 305 93 212 0
Kalmar 216 51 157 8
Kronoberg 272 71 201 0
Norrbotten 79 2 77 0
Skåne 688 302 386 0
Stockholm 16 428 6 781 9 481 166
Sörmland 229 80 148 1
Uppsala 184 64 109 11
Värmland 202 11 190 1
Västerbotten 387 87 300 0
Västernorrland 91 47 44 0
Västmanland 369 145 211 13
Västra Götaland 1 325 339 953 33
Örebro 280 121 159 0
Östergötland 217 83 133 1
Övriga 21 5 16 0
Riket 22 181 8 476 13 439 266

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 53. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 53 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 1 924 215
Blekinge 2 095 52
Dalarna 2 025 37
Gotland 1 551 12
Gävleborg 2 248 57
Halland 2 519 91
Jämtland/ Härjedalen 2 632 173
Jönköping 1 784 84
Kalmar 1 727 88
Kronoberg 1 655 135
Norrbotten 1 300 32
Skåne 2 187 50
Stockholm 1 495 691
Sörmland 2 268 77
Uppsala 1 583 48
Värmland 1 612 72
Västerbotten 2 504 142
Västernorrland 1 794 37
Västmanland 2 322 134
Västra Götaland 2 316 77
Örebro 1 894 92
Östergötland 1 132 47

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer

Antalet testade för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer, från vecka 27 för covid-19

Tidigare sammanställning av testade individer, vecka 8-26, 2020

Daglig uppdatering av antal bekräftade fall i Sverige

Veckorapporter om covid-19