Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 6 209 362 214 970 17 365 17 423

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 6 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 995 159 1 807 29
Dalarna 5 520 321 5 155 44
Gotland 784 40 742 2
Gävleborg 6 779 735 5 867 177
Halland 9 508 1 158 8 185 165
Jämtland/ Härjedalen 3 629 209 3 393 27
Jönköping 7 000 1 093 5 871 36
Kalmar 4 005 295 3 660 50
Kronoberg 3 944 550 3 351 43
Norrbotten 4 550 486 4 046 18
Skåne 25 522 3 046 22 072 404
Stockholm 36 857 4 142 32 373 342
Sörmland 6 517 370 6 118 29
Uppsala 8 476 729 7 728 19
Värmland 5 014 352 4 635 27
Västerbotten 12 176 1 143 10 974 59
Västernorrland 4 441 488 3 921 32
Västmanland 5 141 346 4 737 58
Västra Götaland 39 873 4 703 35 061 109
Örebro 6 231 390 5 840 1
Östergötland 6 952 801 6 145 6
Övriga 4 448 0 4 439 9
Riket 209 362 21 556 186 120 1 686

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 6. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 6 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 183 18 165 0
Dalarna 294 107 183 4
Gotland 52 8 44 0
Gävleborg 270 119 149 2
Halland 234 82 152 0
Jämtland/ Härjedalen 171 14 144 13
Jönköping 553 261 292 0
Kalmar 211 78 128 5
Kronoberg 559 214 345 0
Norrbotten 57 21 36 0
Skåne 1 364 662 702 0
Stockholm 7 815 3 288 4 453 74
Sörmland 284 110 174 0
Uppsala 577 176 375 26
Värmland 32 10 21 1
Västerbotten 28 1 27 0
Västernorrland 536 210 326 0
Västmanland 244 89 148 7
Västra Götaland 3 076 1 379 1 653 44
Örebro 303 152 151 0
Östergötland 492 94 398 0
Övriga 30 10 20 0
Riket 17 365 7 103 10 086 176

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 6. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram på antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 6 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 027 168
Blekinge 1 250 115
Dalarna 1 917 102
Gotland 1 314 87
Gävleborg 2 359 94
Halland 2 848 70
Jämtland/ Härjedalen 2 774 131
Jönköping 1 925 152
Kalmar 1 632 86
Kronoberg 1 958 277
Norrbotten 1 819 23
Skåne 1 852 99
Stockholm 1 551 329
Sörmland 2 190 95
Uppsala 2 209 150
Värmland 1 775 11
Västerbotten 4 481 10
Västernorrland 1 810 218
Västmanland 1 864 88
Västra Götaland 2 310 178
Örebro 2 044 99
Östergötland 1 493 106

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram på antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram på antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer