Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 7 222 512 228 063 20 806 20 840

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 7 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 115 172 1 900 43
Dalarna 6 114 365 5 691 58
Gotland 837 21 815 1
Gävleborg 7 187 649 6 537 1
Halland 9 807 1 176 8 373 258
Jämtland/ Härjedalen 3 821 254 3 521 46
Jönköping 6 572 1 115 5 432 25
Kalmar 4 606 442 4 095 69
Kronoberg 3 982 433 3 476 73
Norrbotten 4 759 842 3 909 8
Skåne 30 529 2 616 27 362 551
Stockholm 42 452 5 105 37 121 226
Sörmland 6 961 464 6 467 30
Uppsala 8 966 741 8 190 35
Värmland 5 489 418 5 004 67
Västerbotten 14 055 1 274 12 740 41
Västernorrland 4 215 419 3 756 40
Västmanland 6 871 258 6 575 38
Västra Götaland 36 118 4 763 31 274 81
Örebro 6 620 451 6 168 1
Östergötland 7 678 860 6 818 0
Övriga 2 758 0 2 748 10
Riket 222 512 22 838 197 972 1 702

* Siffrorna i tabellen har uppdaterats 2021-02-25.

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 7. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 7 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 159 14 145 0
Dalarna 320 108 208 4
Gotland 61 7 54 0
Gävleborg 328 137 183 8
Halland 982 642 340 0
Jämtland/ Härjedalen 218 27 175 16
Jönköping 453 175 278 0
Kalmar 277 90 182 5
Kronoberg 644 206 438 0
Norrbotten 75 30 45 0
Skåne 1 556 729 827 0
Stockholm 8 959 3 708 5 183 68
Sörmland 66 17 49 0
Uppsala 535 173 340 22
Värmland 41 7 33 1
Västerbotten 76 32 44 0
Västernorrland 570 262 308 0
Västmanland 328 112 208 8
Västra Götaland 3 058 1 371 1 665 22
Örebro 1 965 420 1 544 1
Östergötland 100 16 84 0
Övriga 35 16 19 0
Riket 20 806 8 299 12 352 155

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 7. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 7 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 155 201
Blekinge 1 325 100
Dalarna 2 123 111
Gotland 1 402 102
Gävleborg 2 501 114
Halland 2 938 294
Jämtland/ Härjedalen 2 921 167
Jönköping 1 807 125
Kalmar 1 877 113
Kronoberg 1 976 320
Norrbotten 1 903 30
Skåne 2 216 113
Stockholm 1 786 377
Sörmland 2 340 22
Uppsala 2 337 139
Värmland 1 944 15
Västerbotten 5 172 28
Västernorrland 1 718 232
Västmanland 2 491 119
Västra Götaland 2 093 177
Örebro 2 172 645
Östergötland 1 649 21

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer