Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 8 238 618 244 283 21 067 21 121

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 8 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positiva utfallVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 980 118 1 843 19
Dalarna 6 815 481 6 298 36
Gotland 800 32 768 0
Gävleborg 7 611 1 111 6 500 0
Halland 10 248 1 382 8 807 59
Jämtland/ Härjedalen 4 340 318 3 973 49
Jönköping 7 274 1 224 6 027 23
Kalmar 4 354 514 3 825 15
Kronoberg 3 378 347 3 006 25
Norrbotten 5 506 899 4 586 21
Skåne 26 918 2 711 23 758 449
Stockholm 53 531 6 377 46 807 347
Sörmland 7 393 609 6 728 56
Uppsala 9 072 753 8 303 16
Värmland 5 242 358 4 849 35
Västerbotten 15 899 1 171 14 687 41
Västernorrland 4 295 392 3 874 29
Västmanland 6 546 360 6 130 56
Västra Götaland 42 642 5 858 36 666 118
Örebro 6 059 571 5 488 0
Östergötland 6 939 914 6 025 0
Övriga 1 776 0 1 767 9
Riket 238 618 26 500 210 715 1 403

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 8. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 8 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 165 15 150 0
Dalarna 342 92 246 4
Gotland 42 7 35 0
Gävleborg 314 120 187 7
Halland 670 224 446 0
Jämtland/ Härjedalen 207 18 175 14
Jönköping 560 214 346 0
Kalmar 352 114 234 4
Kronoberg 556 182 374 0
Norrbotten 48 17 31 0
Skåne 1 563 748 815 0
Stockholm 11 808 4 704 7 027 77
Sörmland 25 6 19 0
Uppsala 676 184 463 29
Värmland 34 6 27 1
Västerbotten 85 28 57 0
Västernorrland 149 66 83 0
Västmanland 333 63 262 8
Västra Götaland 2 136 962 1 134 40
Örebro 437 198 239 0
Östergötland 530 96 434 0
Övriga 35 14 21 0
Riket 21 067 8 078 12 805 184

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 8. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 8 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 310 204
Blekinge 1 241 103
Dalarna 2 367 119
Gotland 1 340 70
Gävleborg 2 648 109
Halland 3 070 201
Jämtland/ Härjedalen 3 318 158
Jönköping 2 001 154
Kalmar 1 774 143
Kronoberg 1 677 276
Norrbotten 2 202 19
Skåne 1 954 113
Stockholm 2 252 497
Sörmland 2 485 8
Uppsala 2 346 176
Värmland 1 856 12
Västerbotten 5 851 31
Västernorrland 1 751 61
Västmanland 2 373 121
Västra Götaland 2 471 124
Örebro 1 988 143
Östergötland 1 491 114

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer