Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda tester
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda tester
Vecka 9 249 015 255 080 21 314 21 381

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagrammet visar antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 9 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 050 165 1 855 30
Dalarna 7 270 580 6 611 79
Gotland 949 71 875 3
Gävleborg 8 636 1 509 7 015 112
Halland 10 696 1 674 8 968 54
Jämtland/ Härjedalen 5 060 366 4 644 50
Jönköping 8 037 1 155 6 832 50
Kalmar 4 955 661 4 255 39
Kronoberg 3 547 316 3 198 33
Norrbotten 6 945 948 5 976 21
Skåne 29 735 2 942 26 481 312
Stockholm 52 268 6 685 45 167 416
Sörmland 8 650 704 7 898 48
Uppsala 9 862 860 8 986 16
Värmland 5 506 611 4 855 40
Västerbotten 14 765 1 095 13 602 68
Västernorrland 4 571 431 4 107 33
Västmanland 7 101 472 6 547 82
Västra Götaland 40 697 4 779 35 860 58
Örebro 7 410 759 6 651 0
Östergötland 8 161 1 032 7 128 1
Övriga 2 144 0 2 141 3
Riket 249 015 27 815 219 652 1 548

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 9. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 9 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 129 15 114 0
Dalarna 246 81 164 1
Gotland 45 11 34 0
Gävleborg 251 92 152 7
Halland 818 279 539 0
Jämtland/ Härjedalen 190 14 156 20
Jönköping 471 195 276 0
Kalmar 420 135 280 5
Kronoberg 559 181 378 0
Norrbotten 66 20 46 0
Skåne 1 514 686 827 1
Stockholm 9 473 3 696 5 656 121
Sörmland 356 116 239 1
Uppsala 603 175 403 25
Värmland 38 9 29 0
Västerbotten 169 47 120 2
Västernorrland 123 41 82 0
Västmanland 370 103 258 9
Västra Götaland 4 444 1 764 2 536 144
Örebro 439 182 256 1
Östergötland 493 84 409 0
Övriga 97 46 49 2
Riket 21 314 7 972 13 003 339

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 9. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats med antikroppspåvisning den aktuella veckan, uppdelat per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 9 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Riket 2 411 206
Blekinge 1 284 81
Dalarna 2 525 85
Gotland 1 590 75
Gävleborg 3 005 87
Halland 3 204 245
Jämtland/ Härjedalen 3 868 145
Jönköping 2 210 130
Kalmar 2 019 171
Kronoberg 1 761 277
Norrbotten 2 777 26
Skåne 2 158 110
Stockholm 2 199 399
Sörmland 2 907 120
Uppsala 2 570 157
Värmland 1 950 13
Västerbotten 5 434 62
Västernorrland 1 863 50
Västmanland 2 574 134
Västra Götaland 2 358 257
Örebro 2 431 144
Östergötland 1 753 106

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagrammet visar antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram som visar antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Läs mer