I tabellen här nedanför redovisas antalet utförda antigentest. Antal utförda test är inte samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Antalet utförda antigentest i Sverige

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 1-4 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 1-4 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 1Vecka 2Vecka 3Vecka 4Summa vecka 1-4
Blekinge 111 135 109 83 438
Dalarna 982 1 229 3 291 5 111 10 613
Gotland 0 0 0 0 0
Gävleborg 270 259 251 297 1 077
Halland 0 7 7 120 134
Jämtland/ Härjedalen 917 983 1 194 1 026 4 120
Jönköping 0 0 0 56 56
Kalmar 11 116 305 486 918
Kronoberg 438 741 430 183 1  792
Norrbotten 493 729 893 883 2 998
Skåne 7 058 7 748 8 286 7 473 30 565
Stockholm 315 521 942 1 029 2 807
Sörmland 810
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 0 0 0 0 0
Västerbotten 292 260 632 583 1 767
Västernorrland 0 0 0 0 0
Västmanland 212 313 1 027 1 694 3 246
Västra Götaland 2 787 3 686 3 637 516 10 626
Örebro 0 0 0 0 0
Östergötland 0 0 0 0 0
Summa för perioden 71 967

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 5-8 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 5-8 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 5Vecka 6Vecka 7Vecka 8Summa vecka 5-8
Blekinge 113 116 118 89 436
Dalarna 4 755 4 860 4 669 4 821 19 105
Gotland 0 0 0 0 0
Gävleborg 284 251 273 299 1 107
Halland 593 1 640 - 1 353 3 586
Jämtland/ Härjedalen 951 921 1 075 990 3 937
Jönköping 116 249 379 403 1 147
Kalmar 661 621 656 652 2 590
Kronoberg 180 214 186 80 660
Norrbotten 1 129 1 324 1 211 1 313 4 977
Skåne 7 297 7 339 9 921 8 433 32 990
Stockholm 1 159 1 662 2 212 2 462 7 495
Sörmland 1 020
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 0 0 48 83 131
Västerbotten 668 755 929 1 399 3 751
Västernorrland 199 527 730 834 2 290
Västmanland 1 749 1 684 1 666 1 454 6 553
Västra Götaland
Örebro 0 35 59 82 176
Östergötland 0 0 0 0 0
Summa för perioden 91 951

(–) betyder att data saknas för perioden.