Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Antalet utförda antigentest i Sverige

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 1-4 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 1-4 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 1Vecka 2Vecka 3Vecka 4Summa vecka 1-4
Blekinge 111 135 109 83 438
Dalarna 982 1 229 3 291 5 111 10 613
Gotland 0 0 0 0 0
Gävleborg 270 259 251 297 1 077
Halland 0 7 7 120 134
Jämtland/ Härjedalen 917 983 1 194 1 026 4 120
Jönköping 0 0 0 56 56
Kalmar 11 116 305 486 918
Kronoberg 438 741 430 183 1  792
Norrbotten 493 729 893 883 2 998
Skåne 7 058 7 748 8 286 7 473 30 565
Stockholm 315 521 942 1 029 2 807
Sörmland 810
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 0 0 0 0 0
Västerbotten 292 260 632 583 1 767
Västernorrland 0 0 0 0 0
Västmanland 212 313 1 027 1 694 3 246
Västra Götaland 2 787 3 686 3 637 516 10 626
Örebro 0 0 0 0 0
Östergötland 0 0 0 0 0
Summa för perioden 71 967

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 5-8 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 5-8 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 5Vecka 6Vecka 7Vecka 8Summa vecka 5-8
Blekinge 113 116 118 89 436
Dalarna 4 755 4 860 4 669 4 821 19 105
Gotland 0 0 0 0 0
Gävleborg 284 251 273 299 1 107
Halland 593 1 640 - 1 353 3 586
Jämtland/ Härjedalen 951 921 1 075 990 3 937
Jönköping 116 249 379 403 1 147
Kalmar 661 621 656 652 2 590
Kronoberg 180 214 186 80 660
Norrbotten 1 129 1 324 1 211 1 313 4 977
Skåne 7 297 7 339 9 921 8 433 32 990
Stockholm 1 159 1 662 2 212 2 462 7 495
Sörmland 1 020
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 0 0 48 83 131
Västerbotten 668 755 929 1 399 3 751
Västernorrland 199 527 730 834 2 290
Västmanland 1 749 1 684 1 666 1 454 6 553
Västra Götaland
Örebro 0 35 59 82 176
Östergötland 0 0 0 0 0
Summa för perioden 91 951

(–) betyder att data saknas för perioden.