I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Antalet utförda antigentest i Sverige

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 13-16 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 13-16 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 13Vecka 14Vecka 15Vecka 16Summa utförda test vecka 13-16
Blekinge 350 398 488 505 1 741
Dalarna 4 377 5 397 5 976 7 088 22 838
Gotland 84 150 136 176 546
Gävleborg 485 483 503 509 1 980
Halland 457 537 390 340 1 724
Jämtland/ Härjedalen 1 389 1 045 1 443 1 368 5 245
Jönköping 420 458 384 422 1 684
Kalmar 670 630 709 707 2 716
Kronoberg 16 41 77 189 323
Norrbotten 1 346 1 263 1 266 1285 5 160
Skåne 8 327 10 927 11 408 11 739 42 401
Stockholm 3 141 3 380 3 702 4 051 14 274
Sörmland 4 831
Uppsala 0 0 6 17 23
Värmland 167 172 171 245 755
Västerbotten 2 029 2 854 3 088 2 593 10 564
Västernorrland 954 994 1 441 1 202 4 591
Västmanland 1 059 1 435 1 383 1 165 5 042
Västra Götaland 388
Örebro 128 162 247 176 713
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 13-16 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 13-16 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 13Vecka 14Vecka 15Vecka 16Summa positiva test vecka 13-16
Blekinge 1 3 7 13 24
Dalarna 38 32 35 25 130
Gotland 2 3 1 2 8
Gävleborg 20 15 11 8 54
Halland 0 1 1 2 4
Jämtland/ Härjedalen 22 26 35 30 113
Jönköping 20 11 9 5 45
Kalmar 18 18 17 16 69
Kronoberg 4 4 6 2 16
Norrbotten 25 22 19 17 83
Skåne 113 119 149 154 535
Stockholm 53 50 62 77 242
Sörmland 47
Uppsala 0 0 1 0 1
Värmland 1 0 0 1 2
Västerbotten 4 2 4 7 17
Västernorrland 7 12 14 6 39
Västmanland 8 13 12 8 41
Västra Götaland
Örebro 15 7 11 6 39
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.