I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Antalet utförda antigentest i Sverige

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 5-8 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 5-8 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 5Vecka 6Vecka 7Vecka 8Summa utförda test vecka 5-8
Blekinge 113 116 118 89 436
Dalarna 4 755 4 860 4 669 4 821 19 105
Gotland 0 0 0 0 0
Gävleborg 284 251 273 299 1 107
Halland 593 1 640 1 578 1 353 5 164
Jämtland/ Härjedalen 951 921 1 075 990 3 937
Jönköping 116 249 379 403 1 147
Kalmar 661 621 656 652 2 590
Kronoberg 246 262 191 80 779
Norrbotten 1 129 1 324 1 211 1 313 4 977
Skåne 7 297 7 339 9 921 8 433 32 990
Stockholm 1 152 1 653 2 211 2 461 7 477
Sörmland - - - - 1 020
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 0 0 48 83 131
Västerbotten 668 755 943 1 438 3 804
Västernorrland 199 527 730 834 2 290
Västmanland 1 749 1 684 1 666 1 454 6 553
Västra Götaland 5 707 4 924 3 319 579 14 529
Örebro 0 35 59 82 176
Östergötland 0 0 0 0 0
Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 5-8 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 5-8 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 5Vecka 6Vecka 7Vecka 8Summa positiva test vecka 5-8
Blekinge 3 3 6 5 17
Dalarna 28 25 29 26 108
Gotland 0 0 0 0 0
Gävleborg 8 10 19 23 60
Halland 3 5 8 8 24
Jämtland/ Härjedalen 22 26 22 25 95
Jönköping 4 4 2 8 18
Kalmar 6 2 8 12 28
Kronoberg 6 5 3 5 19
Norrbotten 12 9 25 29 75
Skåne 145 111 136 114 506
Stockholm 12 18 25 26 81
Sörmland - - - - -
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 0 0 0 0 0
Västerbotten 5 6 7 4 22
Västernorrland 4 4 3 2 13
Västmanland 0 8 8 7 23
Västra Götaland - - - - -
Örebro 0 0 0 2 2
Östergötland 0 0 0 0 0