I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Antalet utförda antigentest i Sverige

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 9-12 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 9-12 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 9Vecka 10Vecka 11Vecka 12Summa utförda test vecka 9-12
Blekinge 156 146 461 479 1 242
Dalarna 4 242 4 007 4 859 4 224 17 332
Gotland 0 0 0 0 0
Gävleborg 348 453 432 389 1 622
Halland 1 161 1 054 1 205 575 3 995
Jämtland/ Härjedalen 914 957 1 108 1 007 3 986
Jönköping 411 399 439 412 1 661
Kalmar 685 647 729 680 2 741
Kronoberg 189 118 14 9 330
Norrbotten 1 563 1 346 1 293 1 364 5 566
Skåne 14 756 11 028 11 179 8 920 45 883
Stockholm 2 729 2 878 3 227 3 379 12 213
Sörmland - - - - 2 440
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 105 120 156 125 506
Västerbotten 1 929 1 840 2 623 2 472 8 864
Västernorrland 1 173 1 234 1 081 1 234 4 722
Västmanland 1 322 1 211 1 483 1 178 5 194
Västra Götaland 1 038 808 709 589 3 144
Örebro 87 89 94 120 390
Östergötland 0 0 0 0 0
Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 9-12 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 9-12 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 9Vecka 10Vecka 11Vecka 12Summa positiva test vecka 9-12
Blekinge 5 2 2 2 11
Dalarna 18 20 25 30 93
Gotland 0 0 0 0 0
Gävleborg 21 25 21 18 85
Halland 7 7 8 6 28
Jämtland/ Härjedalen 17 26 20 13 76
Jönköping 13 14 15 10 52
Kalmar 13 10 13 8 44
Kronoberg 1 0 1 2 4
Norrbotten 23 20 22 23 88
Skåne 106 94 83 81 364
Stockholm 54 48 41 45 188
Sörmland - - - - 24
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 0 0 1 0 1
Västerbotten 5 1 7 11 24
Västernorrland 7 8 3 9 27
Västmanland 11 2 7 10 30
Västra Götaland - - - - -
Örebro 5 3 6 9 23
Östergötland 0 0 0 0 0