I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 1-4 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 1-4 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 1Vecka 2Vecka 3Vecka 4Summa utförda test vecka 1-4
Blekinge 137 319 323 337 1 116
Dalarna 566 1 364 1 436 2 371 5 737
Gotland 253 239 269 245 1 006
Gävleborg 291 302 325 435 1 353
Halland 11 700 21 550 17 800 30 450 81 500
Jämtland/Härjedalen 2 026 2 604 2 336 3 173 10 139
Jönköping 638 600 608 633 2 479
Kalmar 596 679 773 748 2 796
Kronoberg 509 853 1 123 4 601 7 086
Norrbotten 796 748 1 095 1 003 3 642
Skåne 8 315 10 001 10 876 7 270 36 462
Stockholm 2 753 3 448 3 408 3 609 13 218
Sörmland - - - - 14 748
Uppsala 5 - 3 10 18
Värmland 369 487 454 393 1 703
Västerbotten 910 1 229 2 265 3 681 8 085
Västernorrland 503 625 900 1 376 3 404
Västmanland 1 159 1 346 1 062 1 305 4 872
Västra Götaland 1 473 1 507 1 004 449 4 433
Örebro 145 180 227 304 856
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 1-4 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 1-4 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 1Vecka 2Vecka 3Vecka 4Summa positiva test vecka 1-4
Blekinge 4 19 21 19 63
Dalarna 9 31 50 66 156
Gotland 9 8 25 27 69
Gävleborg 7 22 34 52 115
Halland 11 19 24 65 119
Jämtland/Härjedalen 178 171 161 268 778
Jönköping 10 28 40 65 143
Kalmar 13 27 37 56 133
Kronoberg 7 21 39 60 127
Norrbotten 27 21 48 49 145
Skåne 554 652 890 866 2 962
Stockholm 122 192 223 259 796
Sörmland - - - - 85
Uppsala 2 2 3 7
Värmland 3 2 9 6 20
Västerbotten 11 15 37 43 106
Västernorrland 4 7 16 43 70
Västmanland 41 76 51 61 229
Västra Götaland 294 506 324 75 1 199
Örebro 6 19 20 40 85
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Läs mer

Tidigare veckorapporter för antalet utförda antigentest för covid-19