I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 13-16 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 13-16 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 13Vecka 14Vecka 15Vecka 16Summa utförda test vecka 13-16
Blekinge 294 276 273 269 1 112
Dalarna 138 903 12 396 1 449
Gotland 190 168 192 174 724
Gävleborg 193 166 184 203 746
Halland 350 1 100 725 475 2 650
Jämtland/ Härjedalen 1 099 890 917 1058 3 964
Jönköping 544 566 517 545 2 172
Kalmar 681 586 567 527 2 361
Kronoberg 667 494 431 441 2 033
Norrbotten 491 461 365 387 1 704
Skåne 1 485 4 095 2 346 2611 1 0537
Stockholm 3 145 2 894 2 619 2 678 1 1336
Sörmland - - - - 575
Uppsala 1 4 5 2 12
Värmland 357 345 369 276 1 347
Västerbotten 2 302 1 235 664 2 877 7 078
Västernorrland 1 202 1 084 128 414 2 828
Västmanland 257 116 228 154 755
Västra Götaland 1 303 480 428 393 2 604
Örebro 232 186 202 211 831
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 13-16 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 13-16 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 13Vecka 14Vecka 15Vecka 16Summa positiva test vecka 13-16
Blekinge 4 7 2 4 17
Dalarna 3 24 0 10 37
Gotland 5 6 12 4 27
Gävleborg 11 6 6 6 29
Halland 13 5 12 1 31
Jämtland/ Härjedalen 30 20 18 16 84
Jönköping 14 14 7 9 44
Kalmar 24 11 9 9 53
Kronoberg 11 3 6 4 24
Norrbotten 29 23 19 10 81
Skåne 34 57 26 44 161
Stockholm 51 43 48 37 179
Sörmland - - - - 2
Uppsala 0 0 2 0 2
Värmland 4 4 4 7 19
Västerbotten 19 10 8 11 48
Västernorrland 20 13 2 4 39
Västmanland 11 10 7 6 34
Västra Götaland 24 18 16 18 76
Örebro 10 5 3 11 29
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.