I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 17-20 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 17-20 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 17Vecka 18Vecka 19Vecka 20Summa utförda test vecka 17-20
Blekinge 279 300 321 311 1 211
Dalarna 183 262 316 252 1 013
Gotland 176 163 195 175 709
Gävleborg 202 242 226 237 907
Halland 2 075 275 1 575 650 4 575
Jämtland/ Härjedalen 952 796 601 693 3042
Jönköping 584 494 488 29 1 595
Kalmar 590 567 583 543 2 283
Kronoberg 502 60 42 24 628
Norrbotten 349 319 339 307 1 314
Skåne 2 600 2 502 2 746 1 060 8 908
Stockholm 2 990 2 969 2 927 2 967 11 853
Sörmland - - - - 425
Uppsala 2 0 1 0 3
Värmland 365 10 5 5 385
Västerbotten 824 1 175 765 536 3 300
Västernorrland 543 437 642 690 2 312
Västmanland 109 102 79 106 396
Västra Götaland 377 324 336 279 1 316
Örebro 191 189 208 196 784
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 17-20 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 17-20 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 17Vecka 18Vecka 19Vecka 20Summa positiva test vecka 17-20
Blekinge 2 1 2 5 10
Dalarna 4 6 12 3 25
Gotland 7 6 2 1 16
Gävleborg 5 3 5 2 15
Halland 7 4 1 7 19
Jämtland/ Härjedalen 16 16 18 6 56
Jönköping 4 2 1 0 7
Kalmar 7 3 3 3 16
Kronoberg 1 0 4 0 5
Norrbotten 8 8 9 3 28
Skåne 25 19 19 14 77
Stockholm 32 31 24 21 108
Sörmland - - - - 0
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 0 0 0 0 0
Västerbotten 5 8 3 5 21
Västernorrland 6 5 7 6 24
Västmanland 6 1 5 3 15
Västra Götaland 8 13 10 11 42
Örebro 6 1 3 4 14
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.