I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Antalet utförda antigentest i Sverige

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 17-20 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 17-20 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 17Vecka 18Vecka 19Vecka 20Summa utförda test vecka 17-20
Blekinge 436 403 420 371 1630
Dalarna 6883 5939 4726 6682 24230
Gotland 174 127 195 189 685
Gävleborg 569 471 495 536 2071
Halland 395 175 57 203 830
Jämtland/Härjedalen 1331 1412 1116 1136 4995
Jönköping 405 494 413 478 1790
Kalmar 699 723 707 750 2879
Kronoberg 235 201 91 25 552
Norrbotten 1293 1277 1387 1888 5845
Skåne 12740 11805 10991 11136 46672
Stockholm 4195 4105 3935 4220 16455
Sörmland - - - - 5101
Uppsala 8 11 22 24 65
Värmland 247 293 304 297 1141
Västerbotten 2743 3235 2550 2737 11265
Västernorrland 1150 1343 1077 1288 4858
Västmanland 1052 1241 1022 1108 4423
Västra Götaland 4213 4055 3652 3627 15547
Örebro 206 182 175 185 748
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 17-20 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 17-20 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 17Vecka 18Vecka 19Vecka 20Summa positiva test vecka 17-20
Blekinge 7 5 2 4 18
Dalarna 18 8 12 5 43
Gotland 1 3 3 2 9
Gävleborg 12 6 10 4 32
Halland 1 0 1 0 2
Jämtland/Härjedalen 19 17 12 18 66
Jönköping 8 4 2 4 18
Kalmar 8 7 5 7 27
Kronoberg 4 6 1 0 11
Norrbotten 22 28 24 26 100
Skåne 210 215 120 97 642
Stockholm 59 45 41 34 179
Sörmland - - - - 36
Uppsala 0 1 2 1 4
Värmland 1 1 0 1 3
Västerbotten 6 4 5 2 17
Västernorrland 3 12 6 3 24
Västmanland 9 8 7 6 30
Västra Götaland 77 76 63 45 261
Örebro 6 9 6 4 25
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.