I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Antalet utförda antigentest i Sverige

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 21-24 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 21-24 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 21Vecka 22Vecka 23Vecka 24Summa utförda test vecka 21-24
Blekinge 457 300 160 164 1 081
Dalarna 7 263 4 816 2 598 1 815 16 492
Gotland 200 144 185 197 726
Gävleborg 481 456 488 554 1 979
Halland 96 173 155 179 603
Jämtland/ Härjedalen 1 216 1 113 1 036 1 073 4 438
Jönköping 478 485 600 677 2 240
Kalmar 681 719 719 627 2 746
Kronoberg 9 10 8 7 34
Norrbotten 1 655 1 169 1 191 1 227 5 242
Skåne 12 072 9 424 11 921 9 734 43 151
Stockholm 4 155 4 297 4 258 4 290 17 000
Sörmland - - - - 4 102
Uppsala 16 17 10 5 48
Värmland 267 269 342 388 1 266
Västerbotten 2 553 1 407 1 483 1 361 6 804
Västernorrland 1 480 1 261 1 241 1 311 5 293
Västmanland 1 112 1 169 1 151 1 008 4 440
Västra Götaland 3 839 2 922 2 938 2 996 12 695
Örebro 147 159 171 166 643
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 21-24 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 21-24 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 21Vecka 22Vecka 23Vecka 24Summa positiva test vecka 21-24
Blekinge 5 0 4 1 10
Dalarna 21 5 4 4 34
Gotland 1 0 0 0 1
Gävleborg 3 2 2 5 12
Halland 1 0 0 0 1
Jämtland/ Härjedalen 10 1 3 1 15
Jönköping 2 2 1 3 8
Kalmar 3 0 1 0 4
Kronoberg 2 3 0 1 6
Norrbotten 17 4 3 1 25
Skåne 61 33 24 27 145
Stockholm 26 26 50* 49* 151
Sörmland - - - - 17
Uppsala 2 0 0 0 2
Värmland 1 0 1 0 2
Västerbotten 1 4 2 0 7
Västernorrland 5 1 2 1 9
Västmanland 2 0 6 1 9
Västra Götaland 39 13 27 27 106
Örebro 1 1 0 0 2
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.
* Region Stockholm rapporterar att det finns flera potentiellt falskt positiva resultat för denna vecka som inte kan separeras från de faktiskt positiva.