I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 21-24 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 21-24 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 21Vecka 22Vecka 23Vecka 24Summa utförda
test vecka 21-24
Blekinge 280 330 46 38 694
Dalarna 107 180 125 250 662
Gotland 161 6 38 37 242
Gävleborg 196 208 215 208 827
Halland 750 650 175 525 2 100
Jämtland/
Härjedalen
378 369 472 371 1 590
Jönköping 4 7 0 0 11
Kalmar 542 609 575 492 2 218
Kronoberg 19 9 5 6 39
Norrbotten 248 214 226 218 906
Skåne 534 362 360 416 1 672
Stockholm 2 792 2 886 2 058 2 726 10 462
Sörmland - - - - -
Uppsala 1 1 3 2 7
Värmland 3 6 4 0 13
Västerbotten 89 110 238 188 625
Västernorrland 660 575 367 417 2 019
Västmanland 95 47 10 25 177
Västra Götaland 265 291 224 320 1 100
Örebro 162 98 17 15 292
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 21-24 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 21-24 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 21Vecka 22Vecka 23Vecka 24Summa positiva test vecka 21-24
Blekinge 3 3 0 4 10
Dalarna 1 5 3 6 15
Gotland 2 0 3 4 9
Gävleborg 4 2 3 4 13
Halland 4 1 1 3 9
Jämtland/Härjedalen 9 5 9 17 40
Jönköping 0 2 0 0 2
Kalmar 2 5 5 7 19
Kronoberg 2 0 0 0 2
Norrbotten 4 7 6 4 21
Skåne 12 9 19 47 87
Stockholm 28 33 42 31 134
Sörmland - - - - -
Uppsala 0 0 2 1 3
Värmland 0 0 1 0 1
Västerbotten 0 3 0 5 8
Västernorrland 1 1 1 9 12
Västmanland 3 0 1 5 9
Västra Götaland 5 7 3 14 29
Örebro 1 0 2 1 4
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.