I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 25-28 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 25-28 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 25Vecka 26Vecka 27Vecka 28Summa utförda test vecka 25-28
Blekinge 125 139 73 68 405
Dalarna 1234 1296 1345 918 4793
Gotland 227 220 237 253 937
Gävleborg 414 472 409 400 1695
Halland 15 261 56 198 530
Jämtland/Härjedalen 925 977 772 567 3241
Jönköping 620 689 680 618 2607
Kalmar 504 358 647 657 2166
Kronoberg 8 3 55 15 81
Norrbotten 1056 790 983 901 3730
Skåne 5373 7614 4257 3852 21096
Stockholm 3448 3916 3476 2421 13261
Sörmland - - - - -
Uppsala 7 8 4 7 22
Värmland 332 411 448 458 1649
Västerbotten 1146 1185 1132 1017 4480
Västernorrland 891 856 574 454 2775
Västmanland 1074 991 468 307 2840
Västra Götaland - - - - -
Örebro 157 138 152 116 563
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 25-28 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 25-28 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 25Vecka 26Vecka 27Vecka 28Summa positiva test vecka 25-28
Blekinge 0 0 0 0 0
Dalarna 4 2 0 1 7
Gotland 0 0 0 2 2
Gävleborg 2 0 0 1 3
Halland 0 0 0 0 0
Jämtland/Härjedalen 0 0 4 1 5
Jönköping 2 3 3 0 8
Kalmar 0 1 0 0 1
Kronoberg 0 0 1 0 1
Norrbotten 4 1 1 0 6
Skåne 31 11 10 11 63
Stockholm 3 11 8 6 28
Sörmland - - - - -
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 0 0 1 0 1
Västerbotten 1 0 1 0 2
Västernorrland 0 1 0 0 1
Västmanland 0 0 0 0 0
Västra Götaland - - - - -
Örebro 1 0 1 1 3
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.
* Region Stockholm rapporterar att det finns flera potentiellt falskt positiva resultat för denna vecka som inte kan separeras från de faktiskt positiva.