I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 25-28 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 25-28 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 25Vecka 26Vecka 27Vecka 28Summa utförda test vecka 25-28
Blekinge 213 400 378 272 1 263
Dalarna 83 248 769 770 1 870
Gotland 84 200 241 247 772
Gävleborg 33 26 54 48 161
Halland - - - - 0
Jämtland/
Härjedalen
551 849 825 812 3 037
Jönköping 0 0 0 0 0
Kalmar 241 145 46 - 432
Kronoberg 2 13 5 29 49
Norrbotten 199 180 201 230 810
Skåne 478 634 904 625 2 641
Stockholm 2 582 2 547 2 476 2 459 10 064
Sörmland - - - - -
Uppsala 3 - - - 3
Värmland 2 9 62 273 346
Västerbotten 110 31 185 259 678
Västernorrland 346 442 278 319 1 385
Västmanland 46 51 62 79 238
Västra Götaland 1187 693 421 147 2 448
Örebro 11 44 54 77 186
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 25-28 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 25-28 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 25Vecka 26Vecka 27Vecka 28Summa positiva test vecka 25-28
Blekinge 11 8 9 4 32
Dalarna 9 10 21 18 58
Gotland 8 16 8 21 53
Gävleborg 5 5 8 8 26
Halland - - - - 0
Jämtland/
Härjedalen
37 24 37 53 151
Jönköping 0 0 0 0 0
Kalmar 6 7 3 - 16
Kronoberg 0 4 1 2 7
Norrbotten 17 15 15 29 76
Skåne 41 44 64 54 203
Stockholm 61 77 56 104 298
Sörmland - - - - -
Uppsala 0 - - - 0
Värmland 0 0 2 1 3
Västerbotten 5 0 10 12 27
Västernorrland 6 8 1 9 24
Västmanland 5 12 9 11 37
Västra Götaland 9 47 29 18 103
Örebro 0 8 9 7 24
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.