I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 29-32 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 29-32 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 29Vecka 30Vecka 31Vecka 32Summa utförda test vecka 29-32
Blekinge 58 68 68 77 271
Dalarna 1 029 482 1 436 1 043 3 990
Gotland 240 239 231 221 931
Gävleborg 473 432 470 476 1 851
Halland 42 48 34 77 201
Jämtland/ Härjedalen 561 780 686 594 2 621
Jönköping 660 626 621 632 2 539
Kalmar 547 553 588 602 2 290
Kronoberg 5 0 5 2 12
Norrbotten 1 007 888 867 959 3 721
Skåne 3 708 11 628 5 965 7 268 28 569
Stockholm 1 793 1 879 1 689 1 768 7 129
Sörmland - - - - 2 201
Uppsala 7 2 12 12 33
Värmland 421 402 371 390 1 584
Västerbotten 987 1 025 870 1 003 3 885
Västernorrland 466 525 501 505 1 997
Västmanland 241 183 135 141 700
Västra Götaland 2 791 1 671 3 196 2 351 10 009
Örebro 123 124 127 122 496
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 29-32 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 29-32 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 29Vecka 30Vecka 31Vecka 32Summa positiva test vecka 29-32
Blekinge 1 0 1 0 2
Dalarna 1 0 4 1 6
Gotland 1 2 3 1 7
Gävleborg 0 2 4 0 6
Halland 0 0 0 0 0
Jämtland/ Härjedalen 1 19 12 27 59
Jönköping 0 1 1 5 7
Kalmar 0 1 0 1 2
Kronoberg 0 0 0 0 0
Norrbotten 0 1 4 5 10
Skåne 10 29 21 39 99
Stockholm 7 7 13 12 39
Sörmland - - - - 4
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 2 1 0 2 5
Västerbotten 0 0 1 4 5
Västernorrland 0 0 0 1 1
Västmanland 1 0 2 4 7
Västra Götaland 27 11 16 11 65
Örebro 0 1 2 0 3
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.