I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 29-32 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 29-32 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka
29 
Vecka
30
Vecka
31
Vecka
32 
Summa utförda test
vecka 29-32
Blekinge 289 288 319 371 1 267
Dalarna 672 634 627 722 2 655
Gotland 286 284 276 230 1 076
Gävleborg 56 71 48 71 246
Halland 1 725 1 550 750 3 250 7 275
Jämtland/
Härjedalen
980 1 050 1 864 1 806 5 700
Jönköping 0 0 0 0 0
Kalmar 58 58
Kronoberg 11 16 29 5 61
Norrbotten 225 245 285 283 1038
Skåne 765 822 563 540 2690
Stockholm 2 397 2 511 2 483 2 522 9 913
Sörmland - - - - -
Uppsala 4 7 2 3 16
Värmland 278 266 316 334 1 194
Västerbotten 296 323 448 372 1 439
Västernorrland 355 635 570 608 2 168
Västmanland 82 63 107 94 346
Västra Götaland 468 105 573
Örebro 137 140 141 156 574
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 29-32 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 29-32 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka
29
Vecka 30Vecka 31Vecka 32Summa utförda test vecka 29-32
Blekinge 6 6 11 7 30
Dalarna 15 22 27 31 95
Gotland 22 16 28 7 73
Gävleborg 9 20 10 20 59
Halland 17 11 12 11 51
Jämtland/
Härjedalen
64 114 148 85 411
Jönköping 0 0 0 0 0
Kalmar 5 5
Kronoberg 4 4 4 1 13
Norrbotten 25 26 27 27 105
Skåne 63 50 53 55 221
Stockholm 103 82 125 77 387
Sörmland - - - - -
Uppsala 1 2 1 0 4
Värmland 5 4 2 3 14
Västerbotten 24 24 23 24 95
Västernorrland 9 11 15 13 48
Västmanland 10 13 15 22 60
Västra Götaland 94 31 125
Örebro 15 3 18 21 57
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.