I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 33-36 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 33-36 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 33Vecka 34Vecka 35Vecka 36Summa utförda test vecka 33-36
Blekinge 57 71 82 79 289
Dalarna 606 445 514 493 2 058
Gotland 160 170 197 170 697
Gävleborg 447 135 452 435 1 469
Halland 25 62 51 60 198
Jämtland/ Härjedalen 867 769 638 656 2 930
Jönköping 723 695 735 718 2 871
Kalmar 550 599 692 667 2 508
Kronoberg 0 4 122 147 273
Norrbotten 939 1 089 1 035 1 165 4 228
Skåne 6 221 6 108 5 065 4 566 21 960
Stockholm 1 784 1 916 2 090 1 945 7 735
Sörmland - - - - -
Uppsala 9 4 10 12 35
Värmland 398 435 562 545 1 940
Västerbotten 1 036 1 132 1 166 1 051 4 385
Västernorrland 551 576 633 523 2 283
Västmanland 284 465 602 745 2 096
Västra Götaland 2 423 1 690 4 662 3 845 12 620
Örebro 101 127 173 146 547
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 33-36 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 33-36 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 33Vecka 34Vecka 35Vecka 36Summa positiva test vecka 33-36
Blekinge 0 2 2 0 4
Dalarna 4 1 2 6 13
Gotland 1 1 2 1 5
Gävleborg 4 1 0 1 6
Halland 0 0 0 0 0
Jämtland/ Härjedalen 22 6 13 7 48
Jönköping 2 2 3 4 11
Kalmar 2 1 4 0 7
Kronoberg 0 0 2 1 3
Norrbotten 6 1 1 14 22
Skåne 55 75 60 64 254
Stockholm 16 10 23 20 69
Sörmland - - - - -
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 0 0 0 0 0
Västerbotten 2 1 1 2 6
Västernorrland 0 1 0 0 1
Västmanland 7 8 6 9 30
Västra Götaland 10 17 20 21 68
Örebro 1 4 5 4 14
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.