I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 33-36 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 33-36 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 33Vecka 34Vecka 35Vecka 36Summa utförda test vecka 33-36
Blekinge 398 401 407 400 1 606
Dalarna 708 704 215 723 2 350
Gotland 240 210 205 215 870
Gävleborg 50 50 56 43 199
Halland 1 275 775 2 600 1 075 5 725
Jämtland/Härjedalen 2 224 1 544 1 134 824 5 726
Jönköping 0 0 0 0 0
Kalmar 48 51 47 50 196
Kronoberg 5 11 11 9 36
Norrbotten 334 331 303 306 1 274
Skåne 589 711 675 699 2 674
Stockholm 2 715 2 998 3 029 3 035 11 777
Sörmland - - - - -
Uppsala 3 3 4 4 14
Värmland 334 351 366 368 1 419
Västerbotten 401 694 228 306 1 629
Västernorrland 673 664 593 353 2 283
Västmanland 92 76 57 62 287
Västra Götaland 1 641 1 220 475 281 3 617
Örebro 202 160 149 171 682
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 33-36 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 33-36 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 33Vecka 34Vecka 35Vecka 36Summa positiva test vecka 33-36
Blekinge 10 3 5 4 22
Dalarna 31 19 10 23 83
Gotland 11 4 6 10 31
Gävleborg 11 5 8 3 27
Halland 4 9 8 10 31
Jämtland/Härjedalen 58 36 31 31 156
Jönköping 0 0 0 0 0
Kalmar 3 2 2 4 11
Kronoberg 0 4 0 6 10
Norrbotten 18 17 7 12 54
Skåne 46 34 25 36 141
Stockholm 59 59 56 61 235
Sörmland - - - - -
Uppsala 1 1 2 1 5
Värmland 6 5 2 3 16
Västerbotten 17 0 0 5 22
Västernorrland 13 13 6 3 35
Västmanland 12 12 8 5 37
Västra Götaland 28 43 30 38 139
Örebro 18 15 6 22 61
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.