I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 37-40 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 37-40 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 37Vecka 38Vecka 39Vecka 40Summa utförda test vecka 37-40
Blekinge 72 100 69 56 297
Dalarna 706 740 1 179 1 372 3 997
Gotland 192 195 206 177 770
Gävleborg 375 371 308 332 1 386
Halland 1 950 3 240 750 275 6 215
Jämtland/ Härjedalen 650 802 1 006 827 3 285
Jönköping 749 737 721 720 2 927
Kalmar 656 676 659 655 2 646
Kronoberg 35 57 2 1 95
Norrbotten 1 036 1 082 1 103 1 008 4 229
Skåne 4 378 4 221 3 957 4 125 16 681
Stockholm 2 045 2 029 2 020 1 951 8 045
Sörmland - - - - 689
Uppsala 6 3 1 3 13
Värmland 519 504 489 545 2 057
Västerbotten 1 120 1 098 998 762 3 978
Västernorrland 611 569 574 574 2 328
Västmanland 1 020 640 1 173 620 3 453
Västra Götaland 2 353 1 722 5 951 3 951 13 977
Örebro 142 159 175 147 623
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 37-40 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 37-40 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 37Vecka 38Vecka 39Vecka 40Summa positiva test vecka 37-40
Blekinge 1 1 1 0 3
Dalarna 1 4 3 0 8
Gotland 0 0 0 1 1
Gävleborg 2 0 1 2 5
Halland 0 0 0 1 1
Jämtland/ Härjedalen 2 7 7 5 21
Jönköping 1 1 2 1 5
Kalmar 0 1 1 0 2
Kronoberg 0 0 0 0 0
Norrbotten 1 5 2 3 11
Skåne 33 30 17 17 97
Stockholm 23 8 9 15 55
Sörmland - - - - 1
Uppsala 0 0 0 1 1
Värmland 0 0 0 0 0
Västerbotten 0 1 4 0 5
Västernorrland 0 0 0 2 2
Västmanland 4 7 0 5 16
Västra Götaland 14 15 23 21 73
Örebro 1 1 2 1 5
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.