I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 37-40 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 37-40 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 37Vecka 38Vecka 39Vecka 40Summa utförda test vecka 37-40
Blekinge 425 425
Dalarna 772 788 545 201 2 306
Gotland 219 212 213 201 845
Gävleborg 80 56 64 23 223
Halland 900 1 225 1 650 375 4 150
Jämtland/Härjedalen 783 592 773 607 2 755
Jönköping 0 0 0 0 0
Kalmar 63 49 41 48 201
Kronoberg 0 3 5 6 14
Norrbotten 325 336 321 340 1322
Skåne 629 555 712 619 2515
Stockholm 3 087 2 914 2 957 3 006 11 964
Sörmland
Uppsala 1 1 0 5 7
Värmland 370 392 415 323 1 500
Västerbotten 209 226 961 221 1 617
Västernorrland 684 541 625 601 2 451
Västmanland 84 84 93 62 323
Västra Götaland 46 359 170 575
Örebro 158 142 105 45 450
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 37-40 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 37-40 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 37Vecka 38Vecka 39Vecka 40Summa positiva test vecka 37-40
Blekinge 5 5
Dalarna 14 11 16 9 50
Gotland 8 11 7 2 28
Gävleborg 10 4 5 4 23
Halland 7 4 10 8 29
Jämtland/Härjedalen 21 18 24 25 88
Jönköping 0 0 0 0 0
Kalmar 5 2 3 5 15
Kronoberg 0 0 2 1 3
Norrbotten 17 24 13 15 69
Skåne 29 27 41 36 133
Stockholm 87 71 69 74 301
Sörmland - - - - -
Uppsala 0 0 0 1 1
Värmland 5 3 4 1 13
Västerbotten 15 17 8 8 48
Västernorrland 7 9 8 8 32
Västmanland 9 16 17 7 49
Västra Götaland 8 32 14 54
Örebro 8 8 8 4 28
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.