I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 41-44 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 41-44 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 41Vecka 42Vecka 43Vecka 44Summa utförda test vecka 41-44
Blekinge 63 62 55 15 195
Dalarna 880 514 520 775 2 689
Gotland 180 182 163 184 709
Gävleborg 323 243 278 287 1 131
Halland 1 125 2 075 400 400 4 000
Jämtland/ Härjedalen 731 714 647 538 2 630
Jönköping 701 642 653 636 2 632
Kalmar 691 681 687 666 2 725
Kronoberg 73 124 15 147 359
Norrbotten 1 153 1 080 1 108 985 4 326
Skåne 4 481 4 221 3 957 3 609 16 268
Stockholm 2 014 2 031 1 947 1 781 7 773
Sörmland - - - - 189
Uppsala 0 3 3 3 9
Värmland 556 538 520 498 2 112
Västerbotten 941 462 587 349 2 339
Västernorrland 575 579 574 597 2 325
Västmanland 574 860 765 772 2 971
Västra Götaland 4 491 6 060 4 708 2 973 18 232
Örebro 137 150 153 158 598
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 41-44 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 41-44 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 41Vecka 42Vecka 43Vecka 44Summa positiva test vecka 41-44
Blekinge 0 1 1 1 3
Dalarna 1 0 1 0 2
Gotland 0 1 0 0 1
Gävleborg 0 2 4 4 10
Halland 0 1 0 0 1
Jämtland/ Härjedalen 7 12 6 5 30
Jönköping 0 3 0 4 7
Kalmar 2 4 2 3 11
Kronoberg 1 1 2 3 7
Norrbotten 4 9 8 10 31
Skåne 19 24 41 36 120
Stockholm 9 9 9 10 37
Sörmland - - - - 0
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 0 0 0 1 1
Västerbotten 2 0 0 0 2
Västernorrland 2 0 1 1 4
Västmanland 7 17 6 10 40
Västra Götaland 18 21 25 10 74
Örebro 1 1 1 2 5
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.