I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 41-44 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 41-44 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna. Uppdaterad 2022-11-10.
RegionVecka 41Vecka 42Vecka 43Vecka 44Summa utförda test vecka 41-44
Blekinge 72 50 46 168
Dalarna 141 142 166 129 578
Gotland 204 185 183 572
Gävleborg 50 49 55 90 244
Halland 1 700 500 325 200 2 725
Jämtland/ Härjedalen 483 490 670 515 2 158
Jönköping 1 0 1 0 2
Kalmar 49 69 69 67 254
Kronoberg 8 5 4 6 23
Norrbotten 324 302 347 283 1 256
Skåne 606 576 675 590 2 447
Stockholm 2 861 2 669 2 657 2 580 10 767
Sörmland 0
Uppsala 1 1 0 5 7
Värmland 401 349 376 321 1 447
Västerbotten 197 168 190 174 729
Västernorrland 643 602 422 374 2 041
Västmanland 63 62 68 78 271
Västra Götaland 1 282 1 149 806 247 3 484
Örebro 51 46 51 42 190
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 41-44 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 41-44 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna. Uppdaterad 2022-11-10.
RegionVecka 41Vecka 42Vecka 43Vecka 44Summa positiva test vecka 41-44
Blekinge 6 1 5 12
Dalarna 7 19 9 9 44
Gotland 3 1 0 4
Gävleborg 1 6 6 8 21
Halland 5 6 9 7 27
Jämtland/ Härjedalen 30 35 17 15 97
Jönköping 0 0 0 0 0
Kalmar 5 11 6 5 27
Kronoberg 3 1 2 1 7
Norrbotten 17 23 27 16 83
Skåne 19 29 32 25 105
Stockholm 59 58 59 88 264
Sörmland
Uppsala 0 0 0 2 2
Värmland 4 3 4 2 13
Västerbotten 7 4 9 7 27
Västernorrland 4 6 7 4 21
Västmanland 4 4 10 11 29
Västra Götaland 0 18 22 15 55
Örebro 8 7 11 10 36
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.