I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 45-48 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 45-48 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 45Vecka 46Vecka 47Vecka 48Summa utförda test vecka 45-48
Blekinge 71 80 71 92 314
Dalarna 382 293 374 516 1 565
Gotland 199 194 193 233 819
Gävleborg 328 320 295 250 1 193
Halland 400 1 025 1 475 1 200 4 100
Jämtland/ Härjedalen 665 645 709 785 2 804
Jönköping 597 653 558 632 2 440
Kalmar 617 635 610 642 2 504
Kronoberg 74 47 34 73 228
Norrbotten 1 031 1 002 1 038 1 148 4 219
Skåne 3 838 3 982 4 837 5 726 18 383
Stockholm 1 877 1 797 1 695 2 189 7 558
Sörmland - - - - 483
Uppsala 3 2 6 9 20
Värmland 498 510 418 455 1 881
Västerbotten 505 433 392 530 1 860
Västernorrland 634 515 572 456 2 177
Västmanland 987 907 966 802 3 662
Västra Götaland 1 993 2 857 3 940 2 794 11 584
Örebro 133 156 144 146 579
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 45-48 under år 2021 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 45-48 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 45Vecka 46Vecka 47Vecka 48Summa positiva test vecka 45-48
Blekinge 0 0 1 5 6
Dalarna 2 2 3 5 12
Gotland 3 5 2 5 15
Gävleborg 5 4 5 4 18
Halland 1 0 3 4 8
Jämtland/ Härjedalen 9 2 10 6 27
Jönköping 2 5 0 4 11
Kalmar 1 7 3 9 20
Kronoberg 0 0 1 2 3
Norrbotten 5 6 6 11 28
Skåne 52 57 99 188 396
Stockholm 11 13 11 26 61
Sörmland - - - - 2
Uppsala 0 0 0 1 1
Värmland 1 1 1 0 3
Västerbotten 1 1 1 2 5
Västernorrland 1 1 0 0 2
Västmanland 7 14 11 14 46
Västra Götaland 7 19 57 29 112
Örebro 1 3 4 1 9
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.