I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 45-48 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 45-48visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna. Uppdaterad 2022-12-08.
RegionVecka 45Vecka 46Vecka 47Vecka 48Summa utförda test vecka 45-48
Blekinge 42 39 35 51 167
Dalarna 210 102 165 218 695
Gotland 198 190 211 180 779
Gävleborg 137 151 164 189 641
Halland 1700 2 900 900 250 5 750
Jämtland/ Härjedalen 433 420 475 565 1 893
Jönköping 0 0 0 0 0
Kalmar 63 60 36 19 178
Kronoberg 3 6 3 4 16
Norrbotten 297 294 298 309 1 198
Skåne 490 496 491 504 1 981
Stockholm 2 666 2 681 2 512 2 495 10 354
Sörmland - - - - 0
Uppsala 0 2 0 0 2
Värmland 367 115 65 56 603
Västerbotten 131 125 158 169 583
Västernorrland 443 331 207 981
Västmanland 59 70 53 96 278
Västra Götaland 48 171 332 551
Örebro 29 34 60 50 173
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 45-48 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 45-48 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna. Uppdaterad 2022-12-08.
RegionVecka 45Vecka 46Vecka 47Vecka 48Summa positiva test vecka 45-48
Blekinge 3 1 4 6 14
Dalarna 8 8 12 21 49
Gotland 4 1 11 13 29
Gävleborg 8 11 15 24 58
Halland 8 6 8 11 33
Jämtland/ Härjedalen 10 9 24 36 79
Jönköping 0 0 0 0 0
Kalmar 5 6 2 1 14
Kronoberg 2 0 1 3 6
Norrbotten 16 21 18 37 92
Skåne 15 20 25 42 102
Stockholm 54 49 70 68 241
Sörmland - - - - -
Uppsala 0 0 0 0 0
Värmland 2 1 1 0 4
Västerbotten 3 10 4 14 31
Västernorrland 10 6 9 25
Västmanland 13 11 9 23 56
Västra Götaland 7 28 36 71
Örebro 3 3 13 11 30
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.