I tabellerna här nedanför redovisas antalet utförda antigentest och antal positiva antigentest. Observera att typ av antigentest som används av regionerna varierar och likaså indikationen för provtagning. Observera även att antal utförda test inte är samma sak som antal testade individer. En individ kan ha testats flera gånger och därmed ge upphov till fler än ett testresultat i statistiken.

Folkhälsomyndigheten får endast in rapporter om antigentest som utförts på uppdrag av regionerna. Därför ger sammanställningen inte en fullständig bild av samtliga antigentest som utförts i Sverige.

Tabellen uppdateras var fjärde vecka med siffror för en ny fyraveckorsperiod.

Tabell 1. Antalet utförda antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 9-12 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 9-12 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 9Vecka 10Vecka 11Vecka 12Summa utförda test vecka 9-12
Blekinge 331 310 293 300 1 234
Dalarna 1 055 953 876 839 3 723
Gotland 204 221 198 191 814
Gävleborg 279 250 255 212 996
Halland 3 150 1 350 1 825 1 200 7 525
Jämtland/ Härjedalen 2 211 2 004 1 729 1 748 7 692
Jönköping 560 579 552 547 2 238
Kalmar 644 647 607 573 2 471
Kronoberg 672 730 623 612 2 637
Norrbotten 828 662 539 506 2 535
Skåne 3 018 3 068 3 112 3 027 12 225
Stockholm 3 346 3 159 3 206 3 185 12 896
Sörmland - - - - 740
Uppsala 1 8 1 3 13
Värmland 357 419 375 330 1 481
Västerbotten 7 036 5 081 5 212 2 069 19 398
Västernorrland 2 358 1 773 1 713 1 439 7 283
Västmanland 837 832 800 342 2 811
Västra Götaland 1 591 4 239 1 578 2 190 9 598
Örebro 235 209 197 240 881
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.

Tabell 2. Antalet positiva antigentest per region, uppdelat för kalenderveckorna 9-12 under år 2022 samt summan för dessa fyra veckor. Där endast summan för vecka 9-12 visas för en region innebär det att siffror saknas för de enskilda veckorna.
RegionVecka 9Vecka 10Vecka 11Vecka 12Summa positiva test vecka 9-12
Blekinge 13 14 9 12 48
Dalarna 43 24 26 21 114
Gotland 13 16 8 8 45
Gävleborg 22 19 13 14 68
Halland 14 10 16 8 48
Jämtland/ Härjedalen 111 68 66 56 301
Jönköping 21 24 17 15 77
Kalmar 33 51 28 22 134
Kronoberg 20 21 14 14 69
Norrbotten 53 54 37 42 186
Skåne 147 94 103 63 407
Stockholm 68 63 58 36 225
Sörmland - - - - 1
Uppsala 0 3 0 0 3
Värmland 4 2 8 6 20
Västerbotten 42 25 31 27 125
Västernorrland 41 31 18 19 109
Västmanland 31 25 17 11 84
Västra Götaland 68 98 50 56 272
Örebro 16 9 15 14 54
Östergötland 0 0 0 0 0

(–) betyder att data saknas för perioden.