Tabell 1. Antal inlevererade doser till Sverige per vaccinleverantör. Uppdaterad 2021-12-03.
FöretagInlevererat tom senaste veckan (48)Prognos v 49
AstraZeneca 1 519 700 -
Moderna 3 300 800 -
Pfizer/BioNTech 14 951 235 514 800
Totalsumma 19 771 735 514 800

Fördelning av vaccin mot covid-19

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sedan Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Vaccinet fördelas till regionerna enligt en nyckel som bygger på hur stor andel de har av befolkningen i olika åldersgrupper.

Från och med vecka 30 görs fördelningen utifrån regionernas behov (för AstraZeneca redan från och med vecka 18) eftersom tillgången till vaccin är god (bild 1).

Bild. Folkhälsomyndighetens lager av vaccin mot covid-19. Uppdaterad 2021-11-27.

Folkhälsomyndighetens lager av vaccin mot covid-19. Lagret består av vaccin från både Pfizer och Moderna. Det finns mer vaccin från Moderna i lager än från Pfizer.

Vaccinet har tidigare fördelats till regionerna enligt en nyckel som byggt på andel av befolkning enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik i olika åldersgrupper.

Tidigare fördelningsnycklar:

  • Vecka 52 till och med vecka 9: andel 70 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 10 till och med vecka 17: andel 65 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 18 och 19: andel 18 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 20 till och med vecka 29: andel 18-64 år i befolkningen.
Tabell 2. Antal fördelade doser till varje region av vaccin mot covid-19. Uppdaterad 2021-12-03.
RegionFördelat tom vecka 48
Blekinge 309 180
Dalarna 570 430
Gotland 115 805
Gävleborg 541 300
Halland 630 800
Jämtland/ Härjedalen 247 475
Jönköping 747 050
Kalmar 484 260
Kronoberg 373 685
Norrbotten 531 500
Skåne 2 586 105
Stockholm 4 135 560
Södermanland 539 415
Uppsala 683 820
Värmland 525 710
Västerbotten 590 550
Västernorrland 509 010
Västmanland 497 900
Västra Götaland 3 120 655
Örebro 523 805
Östergötland 824 220
Fohm lager 683 900
Totalt i Sverige 19 772 135

Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Att hantera vaccin från inleverans till vaccinatör är en process. Det tar vanligtvis cirka 1-2 veckor från det att vaccin inkommer till Sverige tills att det tidigast kan nå regionerna och användas vid vaccinering. Denna tidsaspekt gör att antalet givna doser som rapporteras in till det nationella vaccinationsregistret en viss vecka inte kan jämföras med antal vaccindoser som har fördelats samma vecka.