Tabell 1. Antal inlevererade doser till Sverige per vaccinleverantör. Uppdaterad 2021-11-25.
FöretagInlevererat tom senaste veckan (47)Prognos v 48
AstraZeneca 1 519 700 -
Moderna 4 300 800 -
Pfizer/BioNTech 14 069  055 367 380
Totalsumma 19 889 555 367 380

Fördelning av vaccin mot covid-19

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sedan Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Vaccinet fördelas till regionerna enligt en nyckel som bygger på hur stor andel de har av befolkningen i olika åldersgrupper.

Från och med vecka 30 görs fördelningen utifrån regionernas behov (för AstraZeneca redan från och med vecka 18) eftersom tillgången till vaccin är god (bild 1).

Bild. Folkhälsomyndighetens lager av vaccin mot covid-19. Uppdaterad 2021-11-25.

Folkhälsomyndighetens lager av vaccin mot covid-19. Lagret består av vaccin från både Pfizer och Moderna. Det finns mer vaccin från Moderna i lager än från Pfizer.

Vaccinet har tidigare fördelats till regionerna enligt en nyckel som byggt på andel av befolkning enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik i olika åldersgrupper.

Tidigare fördelningsnycklar:

  • Vecka 52 till och med vecka 9: andel 70 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 10 till och med vecka 17: andel 65 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 18 och 19: andel 18 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 20 till och med vecka 29: andel 18-64 år i befolkningen.
Tabell 2. Antal fördelade doser till varje region av vaccin mot covid-19. Uppdaterad 2021-11-25.
RegionFördelat tom vecka 47
Blekinge 302 160
Dalarna 540 010
Gotland 113 465
Gävleborg 523 750
Halland 615 590
Jämtland/ Härjedalen 241 625
Jönköping 730 670
Kalmar 470 220
Kronoberg 363 155
Norrbotten 519 800
Skåne 2 524 095
Stockholm 3 978 780
Södermanland 516 015
Uppsala 666 270
Värmland 510 500
Västerbotten 576 510
Västernorrland 499 650
Västmanland 480 350
Västra Götaland 3 002 485
Örebro 509 765
Östergötland 779 760
Fohm lager 1 425 330
Totalt i Sverige 19 889 955

Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Att hantera vaccin från inleverans till vaccinatör är en process. Det tar vanligtvis cirka 1-2 veckor från det att vaccin inkommer till Sverige tills att det tidigast kan nå regionerna och användas vid vaccinering. Denna tidsaspekt gör att antalet givna doser som rapporteras in till det nationella vaccinationsregistret en viss vecka inte kan jämföras med antal vaccindoser som har fördelats samma vecka.