Tabell 1. Antal levererade doser till Sverige per vaccinleverantör (a). Uppdaterad 2022-01-27.
FöretagInlevererat t.o.m.
senaste veckan (4)
Prognos v. 5
AstraZeneca (Vaxzevria) 1 519 700 -
Moderna (Spikevax) 4 112 400 161 800
Pfizer/Biontech (Comirnaty) 16 979 925 420 030
Pfizer/Biontech barn (5-11 år) (Comirnaty) 12 000 -
Totalsumma 22 624 025 581 830

(a) Vaccindoser som har levererats vidare till annat land är exkluderade.

Fördelning av vaccin mot covid-19

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sedan Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Vaccinet fördelas till regionerna enligt hur stor andel de har av befolkningen i olika åldersgrupper.

Från och med vecka 30 görs fördelningen utifrån regionernas behov (för AstraZeneca redan från och med vecka 18) och aktuell vaccintillgång.

Vaccinet har tidigare fördelats till regionerna enligt en nyckel som byggt på andel av befolkning enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik i olika åldersgrupper.

Tidigare fördelningsnycklar:

  • Vecka 52 till och med vecka 9: andel 70 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 10 till och med vecka 17: andel 65 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 18 och 19: andel 18 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 20 till och med vecka 29: andel 18-64 år i befolkningen.
Tabell 2. Antal fördelade doser till varje region av vaccin mot covid-19. Uppdaterad 2022-01-27.
RegionFördelat t.o.m. vecka 4
Blekinge 352 650
Dalarna 632 670
Gotland 128 325
Gävleborg 605 080
Halland 701 500
Jämtland/Härjedalen 280 435
Jönköping 824 950
Kalmar 577 130
Kronoberg 432 705
Norrbotten 608 970
Skåne 2 846 815
Stockholm 4 754 850
Södermanland 618 495
Uppsala 806 910
Värmland 606 920
Västerbotten 657 560
Västernorrland 559 610
Västmanland 588 890
Västra Götaland 3 656 565
Örebro 577 095
Östergötland 954 250
Tabell 3. Folkhälsomyndighetens lager av vaccindoser mot covid-19 per vaccinleverantör. Uppdaterad 2022-01-27.
VaccinLager v. 4
Moderna (Spikevax) 483 700
Pfizer/Biontech (Comirnaty) 350 910
Pfizer/Biontech barn (5-11 år) (Comirnaty) 4 040
Totalsumma 838 650

Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Att hantera vaccin från inleverans till vaccinatör är en process. Det tar vanligtvis cirka 1–2 veckor från det att vaccin inkommer till Sverige tills att det tidigast kan nå regionerna och användas vid vaccinering. Denna tidsaspekt, i kombination med eventuellt svinn som kan uppstå, gör att antalet givna doser som rapporteras in till det nationella vaccinationsregistret inte kan jämföras med antalet fördelade vaccindoser vid en given tidpunkt.