Enligt en överenskommelse mellan staten och SKR ska Folkhälsomyndigheten, var fjortonde dag, ta fram en prognos för när samtliga personer i Sverige, 18 år och äldre, har erbjudits en första dos vaccin. Prognosen bygger på en rad antaganden om bland annat kommande vaccinleveranser.

Modellen inkluderar inte den nya rekommendationen om allmän vaccination av 16 och 17-åringar. Inte heller inkluderas barn mellan 12 och 15 år med riskfaktorer som efter individuell bedömning i enlighet med Barnläkarföreningen rekommenderas vaccination. Gruppen 16 och 17-åringar med riskfaktorer ingår dock.

Prognos för vaccinationsmålsättningen, 4 augusti

Förändringar i modellen sedan prognosen vecka 29 är nya leveransdata, nytt dosintervall samt att tre åldersgrupper har uppnått en högre täckningsgrad än vad modellen tidigare har räknat med. Täckningsgraden har i detta fall justerats uppåt i modellen.

Modellen innehåller data på utförda vaccinationer fram till och med vecka 29.

Dessa ändringar påverkar inte prognosen, som fortsatt är att alla över 18 år (+ 16 och 17- åringar i riskgrupp) blir erbjudna sin första dos senast vecka 37, därefter väntas de ha fått dos 2 senast vecka 41.