Sedan förra prognosen vecka 17 har följande förändringar skett; nya leveransdata samt att 16-17 åringar i riskgrupp är inkluderade i fas 4. Modellen innehåller historiska data på utförda vaccinationer fram till och med vecka 17. Dessa ändringar påverkar inte prognosen, som fortfarande är att alla över 18 år (+ 16-17 åringar i riskgrupp) blir erbjudna sin första dos senast vecka 35, därefter väntas de ha fått dos 2 senast vecka 40.

Läs mer

Prognos för målsättningen för covid-19 vaccinationer