Sedan förra prognosen, vecka 23, har ny leveransprognos tillkommit. Modellen innehåller data på utförda vaccinationer fram till och med vecka 23.

Folkhälsomyndighetens uppdrag att redovisa prognosen baseras på en hundra procentig täckningsgrad, det vill säga att alla personer över 18 år och unga i riskgrupp fått erbjudande om en första respektive andra dos.

Med utgångspunkt i befintlig kunskap om vaccinationstäckning och påverkan på smittspridning förväntas en markant minskning i smittspridningen i samhället ske när 75 procent i befolkningen över 18 år har fått en fösta dos vaccin. Enligt nuvarande prognos når vi denna täckningsgrad vecka 29.

Läs mer

Prognos för målsättningen för covid-19 vaccinationer