Sedan förra prognosen vecka 19 har följande förändringar skett; nya leveransdata samt dosintervallet för mRNA vaccin är förlängt till sex veckor från och med vecka 21. Modellen innehåller data på utförda vaccinationer fram till och med vecka 19. Dessa ändringar påverkar inte prognosen, som fortfarande är att alla över 18 år (+ 16-17 åringar i riskgrupp) blir erbjudna sin första dos senast vecka 35, därefter väntas de ha fått dos 2 senast vecka 41.

Läs mer

Prognos för målsättningen för covid-19 vaccinationer