Prognosen ligger kvar som tidigare, alla över 18 år (plus 16-17 åringar i riskgrupp) blir erbjudna sin första dos senast vecka 35, därefter väntas de ha fått dos 2 senast vecka 42.

Sedan förra prognosen, vecka 21, ny leveransprognos tillkommit samt att dosintervallet för mRNA vaccin är förlängt till sju veckor från och med vecka 22. Modellen innehåller data på utförda vaccinationer fram till och med vecka 21.

Folkhälsomyndighetens uppdrag att redovisa prognosen baseras på en hundra procentig täckningsgrad, det vill säga att alla personer över 18 år och unga i riskgrupp fått erbjudande om en första respektive andra dos.

Med utgångspunkt i befintlig kunskap om vaccinationstäckning och påverkan på smittspridning förväntas en markant minskning i smittspridningen i samhället ske när 75 procent i befolkningen över 18 år har fått en fösta dos vaccin. Enligt nuvarande prognos når vi denna täckningsgrad vecka 28.

Läs mer

Prognos för målsättningen för covid-19 vaccinationer