Sedan förra prognosen, vecka 27, har ny leveransprognos tillkommit samt täckningen för en åldersgrupp (50 – 59 år) har justerats upp en procentenhet, då den faktiska täckningen har överstigit den estimerade. Modellen innehåller data på utförda vaccinationer fram till och med vecka 27.

Folkhälsomyndighetens uppdrag att redovisa prognosen baseras på en hundraprocentig täckningsgrad, det vill säga att alla personer över 18 år samt unga i riskgrupp fått erbjudande om en första respektive andra dos.