Andelen fall som har analyserats med typnings-PCR varierar mellan regionerna, och regioner med färre än 10 procent av de bekräftade fallen typade ingår inte i bedömningen.

Resultaten är baserade på de data som rapporterats från laboratorierna till SmiNet och kompletterat med data för region Stockholm som rapporterats på annat sätt till Folkhälsomyndigheten. Data är preliminära och kan komma att förändras när fler typningsresultat rapporteras. Observera att absolutantalet analyserade fall i vissa regioner är litet och inte utgör ett geografiskt och demografiskt representativt stickprov, vilket bör beaktas vid tolkning av data. Statistik om fall av omikron bekräftade med helgenomsekvensering redovisas separat.

Statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse

Tabell. Förekomst av misstänkta fall av omikron bland bekräftade fall som typats med typnings-PCR i regioner där minst 10 procent av fallen genomgått typning.
RegionAntal misstänkt omikronAndel (%) misstänkt omikronAntal typade fallAndel (%) typade av totalt antal bekräftade fall
Blekinge 7 6 114 32
Dalarna 5 4 115 14
Gotland (a) (a) (a) (a)
Gävleborg 4 4 109 17
Halland 7 5 137 18
Jämtland/ Härjedalen 9 13 70 27
Jönköping 9 8 112 17
Kalmar 13 3 378 66
Kronoberg (a) (a) (a) (a)
Norrbotten (a) (a) (a) (a)
Skåne 951 24 3 950 89
Stockholm 186 9 1 998 32 (b)
Sörmland (a) (a) (a) (a)
Uppsala 9 2 543 46
Värmland 6 6 109 18
Västerbotten 19 7 265 83
Västernorrland 0 0 86 21
Västmanland 1 1 134 12
Västra Götaland 18 2 1 152 41
Örebro (a) (a) (a) (a)
Östergötland (a) (a) (a) (a)

(a) Mindre än 10 % av regionens prover har rapporterats med typningsresultat

(b) Av de prover som analyserats med påvisnings-PCR vid Karolinska Universitetslaboratoriet eller vidarebefordrats dit efter PCR-analys.