ECDCs sammanställning av virusvarianter av särskild betydelse anpassas efter den epidemiologiska situationen i Europa och den samlade kunskapen om en specifik virusvariants egenskaper. Aktuella virusvarianter av särskild betydelse är deltavarianten (B.1.617.2) och omikronvarianten (B.1.1.529) med respektive undergrupper. Alfavarianten (B.1.1.7), betavarianten (B.1.351) samt gammavarianten (P.1) cirkulerar inte längre och klassificeras därför inte längre som virusvarianter av särskild betydelse, men historiska data redovisas fortsatt på denna sida.

Det finns en fördröjning från det att fallet bekräftats till att provet har analyserats med helgenomsekvensering och resultatet rapporteras in. Statistiken uppdateras därför med fördröjning. Statistiken innehåller endast fall bekräftade med helgenomsekvensering och är preliminär då justeringar sker efterhand i den takt nya resultat registreras i databasen SmiNet. Justeringar sker främst för de senaste tre veckorna men kan ske även för tidigare veckor.

Totalt antal fall av virusvarianter av särskild betydelse

I tabell 1 visas det totala antalet fall av respektive virusvariant som bekräftats genom helgenomsekvensering, uppdelat efter angivet smittland (Sverige, utomlands, uppgift saknas).

Tabell 1. Antal påvisade fall av respektive virusvariant av särskild betydelse totalt samt uppdelat på information om smittland i fallets anmälan (Sverige, utomlands, uppgift saknas), från vecka 1 2021 och framåt. Uppdaterad 2022-04-22.
SmittlandAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)(a)Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)(b)Antal påvisade B.1.1.529 (omikron)(c)
Sverige 56 450 2 219 144 52 463 10 179
Utomlands 547 24 11 5 072 691
Uppgift saknas 15 558 514 56 11 530 43 177
Total 72 555 2 757 211 69 065 54 047

(a) Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K.
(b) Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med beteckningar som börjar med AY.
(c) Inkluderar även undergrupper till B.1.1.529 med beteckningar som börjar med BA.

Fördelning per vecka och region

I Tabell 2 och Figur 1 nedan redovisas resultat av analys med helgenomsekvensering per vecka sedan vecka 5. För Figur 1 redovisas även den senaste veckans data med data fram till och med torsdag men endast ett fåtal sekvenseringar har hittills rapporterats. Dataunderlaget är ofullständigt för de senaste tre veckorna och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in. Sekvensering av fall av misstänkt omikron sker med prioritet varför de är överrepresenterade i data från de senaste veckorna. Tabell 3 visar totalantalet fall av varje variant per region.

Tabell 2. Antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per vecka samt totalt antal fall som analyserats med helgenomsekvensering, vecka 5 år 2021 till vecka 14 år 2022. Uppdaterad 2022-04-22.
År och veckaAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)(b)Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)(c)Antal påvisade B.1.1.529 (omikron)(e)Totalt antal helgenom-sekvenserade(d)Andel helgenom-sekvenserade av bekräftade fall (%)
2021-05 1 120 90 6 3 619 18
2021-06 2 338 175 5 4 954 23
2021-07 3 317 223 10 5 917 25
2021-08 4 457 216 10 7 024 26
2021-09 4 715 157 6 6 716 24
2021-10 6 159 248 6 8 058 28
2021-11 5 631 287 9 7 715 23
2021-12 6 722 333 15 8 523 23
2021-13 3 691 270 6 19 5 308 14
2021-14 3 997 140 3 20 5 228 13
2021-15 3 735 92 7 27 4 875 12
2021-16 3 508 115 4 27 4 403 12
2021-17 3 515 68 0 20 4 537 13
2021-18 4 059 78 5 23 4 535 13
2021-19 3 275 64 13 31 3 608 14
2021-20 3 382 71 9 40 3 752 21
2021-21 1 942 39 13 60 2 218 28
2021-22 1 745 15 31 250 2 294 25
2021-23 1 509 8 14 576 2 356 54
2021-24 1 232 8 10 560 1 919 67
2021-25 828 7 10 483 1 447 73
2021-26 522 2 5 757 1 370 73
2021-27 263 1 3 841 1 157 76
2021-28 102 0 3 1 213 1 341 71
2021-29 57 1 1 1 692 1 758 66
2021-30 36 0 0 2 004 2 057 59
2021-31 20 1 0 2 600 2 635 57
2021-32 9 0 0 3 370 3 442 59
2021-33 5 0 1 3 321 3 450 53
2021-34 4 0 0 3 208 3 284 49
2021-35 1 0 1 3 087 3 160 44
2021-36 0 0 0 2 926 3 017 38
2021-37 0 0 0 2 518 2 569 41
2021-38 0 0 0 1 865 1 915 44
2021-39 0 0 0 2 029 2 078 49
2021-40 0 0 0 2 111 2 164 52
2021-41 0 0 0 2 187 2 263 56
2021-42 0 0 0 2 768 2 888 56
2021-43 0 0 0 2 933 3 061 52
2021-44 0 0 0 2 631 2 724 54
2021-45 0 0 0 2 910 0 3 026 52
2021-46 0 0 0 3 323 0 3 445 49
2021-47 0 0 0 3 780 57 3 971 33
2021-48 0 0 0 3 561 57 3 781 27
2021-49 0 0 0 3 149 235 3 541 19
2021-50 0 0 0 2 789 930 3 853 16
2021-51 0 0 0 1 704 2 065 4 031 14
2021-52 0 0 0 827 2 804 3 888 7
2022-01 0 0 0 365 3 849 4 326 3
2022-02 0 0 0 173 4 676 4 957 3
2022-03 0 0 0 54 4 577 4 809 2
2022-04 0 0 0 21 4 624 4 798 2
2022-05 0 0 0 5 5 679 5 885 3
2022-06 0 0 0 1 4 626 4 760 8
2022-07 0 0 0 0 3 246 3 425 15
2022-08 0 0 0 0 3 421 3 522 20
2022-09 0 0 0 0 3 228 3 307 26
2022-10 0 0 0 0 3 237 3 308 33
2022-11 0 0 0 0 2 505 2 564 30
2022-12 (a) 0 0 0 0 2 100 2 108 30
2022-13 (a) 0 0 0 0 1 354 1 363 28
2022-14 (a) 0 0 0 0 770 789 19

(a) Ofullständigt rapporterade veckor.
(b) Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K.
(c) Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med beteckningar som börjar med AY.
(d) Inkluderar även undergrupper till B.1.1.529 med beteckningar som börjar med BA.
(e) Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

Figur 1. Totalt antal anmälda fall samt andel av fall som påvisats med virusvariant av särskild betydelse av totalt antal med resultat från analys med helgenomsekvensering per vecka, vecka 5 år 2021 till vecka 14 år 2022 (Dataunderlaget är ofullständigt för de senaste två veckorna i grafen). Uppdaterad 2022-04-22.

Omikron står för 100 procent av de typade fallen.

Tabell 3. Totalt antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per region samt totalt antal bekräftade fall som analyserats med helgenomsekvensering, från vecka 1 2021 och framåt. Uppdaterad 2022-04-22.
RegionAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)(a)Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)(b)Antal påvisade B.1.1.529 (omikron)(c)Övriga (ej VOC)Totalt antal helgenom-sekvenserade(d)
Blekinge 688 2 0 1 016 1 032 228 2 966
Dalarna 1 571 198 2 1 816 2 439 504 6 530
Gotland 205 7 0 453 402 55 1 122
Gävleborg 2 303 29 4 2 369 2 192 1 715 8 612
Halland 3 241 40 2 2 328 1 219 837 7 667
Jämtland/ Härjedalen 756 17 0 739 892 302 2 706
Jönköping 2 473 24 4 2 268 1 583 644 6 996
Kalmar 2 124 24 0 1 780 1 870 297 6 095
Kronoberg 1 180 20 0 1 546 740 293 3 779
Norrbotten 1 380 7 0 1 089 1 594 782 4 852
Skåne 8 041 97 5 11 266 7 633 9 758 36 800
Stockholm 17 786 630 80 13 337 6 393 2 972 41 198
Sörmland 2 400 42 69 1 678 1 671 501 6 361
Uppsala 1 246 65 3 1 335 2 503 193 5 345
Värmland 1 019 123 0 3 166 2 528 574 7 410
Västerbotten 3 668 10 1 3 598 3 413 652 11 342
Västernorrland 1 604 12 0 1 484 1 920 555 5 575
Västmanland 1 302 99 2 3 677 2 328 1 388 8 796
Västra Götaland 16 207 1 181 32 9 070 7 153 7 740 41 383
Örebro 2 268 100 5 3 397 3 071 1 305 10 146
Östergötland 1 093 30 2 1 653 1 471 501 4 750
Total 72 555 2 757 211 69 037 54 047 31 796 230 403

(a) Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K
(b) Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med beteckningar som börjar med AY
(c) Inkluderar även undergrupper till B.1.1.529 med beteckningar som börjar med BA
(d) Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

En fördjupad beskrivning om helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 finns publicerad på vår webbplats. Antalet fall av olika genetiska grupper publicerade i denna rapport kan skilja sig något från antalet fall baserade på efterrapporterad genetisk grupp från sammanställningen ovan.