Antigentest tas oftast med en pinne i näsan och ibland i halsen. Du får provsvaret samma dag, ofta inom en halvtimme.

Screening på arbetsplatsen

Antigentester kan användas för screening på vissa arbetsplatser. Screening innebär att man testar en grupp människor för att upptäcka covid-19 på ett tidigt stadium trots att det inte finns någon misstanke om covid-19 hos den enskilda individen. Sådan screening sker på arbetsgivarens initiativ och är frivilligt för arbetstagaren. Testet tas antingen av hälso- och sjukvården eller arbetstagaren och analyseras vanligtvis av vården. Det finns även så kallade självtester där arbetstagaren tar testet och läser av svaret själv.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19

Självtester måste användas rätt

Det finns antigentester i form av självtester, där du som privatperson tar provet och läser av svaret själv.

Sådan användning av självtester omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagen. När självtest används är det viktigt att följa bruksanvisningen noggrant, så att du tar provet på rätt sätt och läser av resultatet korrekt.

Om du har symtom och tar ett självtest ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om resultatet är positivt eller negativt. Ett negativt självtest utesluter inte att du har covid-19, medan ett positivt resultat innebär att du sannolikt har sjukdomen.

Om du är symtomfri men väljer att ta ett självtest, får du själv ta ställning till hur du ska göra om svaret blir positivt. Om testet tas vid screening på din arbetsplats följer du din arbetsgivares instruktioner.

För personer som arbetar inom hälso- och sjukvården, eller inom omsorgen för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19, finns det särskilda rekommendationer vid positivt resultat.

Läs mer