Ett antikroppstest görs genom ett blodprov. Det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar och provet bör inte tas för tidigt, utan tidigast ett par veckor efter att du varit sjuk eller vaccinerats.

I stort sett alla som har antikroppar efter genomgången infektion eller vaccination har ett skydd mot covid-19. Det innebär att du har mindre risk att smittas och bli allvarligt sjuk. Skyddet avtar med tiden och kan stärkas genom påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19.

Det är skillnad på de antikroppar som utvecklas efter en covid-19-infektion och de som bildas efter vaccination mot covid-19. En del antikroppstest visar bara om du har antikroppar efter sjukdomen, inte efter vaccinationen.

Om antikroppstestning görs efter vaccination är det viktigt att säkerställa att det test som används påvisar de antikroppar som specifikt bildas efter vaccination.

Läs mer