Utbildningen har tre delar:

  1. introduktion till smittspårning
  2. träffa fem patienter som söker vård för olika symtom
  3. kunskapstest.

Till utbildningen

För att göra utbildningen måste du skapa ett konto i Folkhälsomyndighetens e-utbildningsportal och logga in. Mer om våra e-utbildningar.

Beroende på dina förkunskaper tar utbildningen ungefär 1,5 timme.

Eftersom det finns regionala skillnader och rutiner i hur smittspårning bedrivs behövs alltid kompletterande utbildning för att få smittspårarkompetens där du arbetar.

Utbildningen är framtagen av Smittskydd Stockholm i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Smittskydd Stockholm har, liksom andra regioners smittskyddsenheter, gedigen kunskap i att organisera, bedriva och utbilda inom aktiv smittspårning.