Att testa personer med symtom på covid-19 för att utesluta sjukdom är viktigt för att de som jobbar inom samhällsviktig verksamhet snabbare ska kunna återgå i arbete och för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna upprätthållas.

Arbets- eller uppdragsgivaren gör en bedömning om verksamheten är samhällsviktig samt informerar personalen om vad som gäller på arbetsplatsen kring testning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett underlag som beskriver vad som räknas som samhällsviktig verksamhet i samband med covid-19. De har också tagit fram ett stöd till arbetsgivare och uppdragsgivare för att bedöma om den egna verksamheten är samhällsviktig.

Läs mer om samhällsviktiga verksamheter på på MSB:s webbplats