I Folkhälsomyndighetens Vägledning för användning av antigentester vid covid-19 finns mer information om screening som initieras av arbetsgivare.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19

Läs mer