Ett antikroppstest görs genom ett blodprov. Det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar och provet bör inte tas för tidigt, utan tidigast 2–3 veckor efter genomgången infektion eller vaccination.

Läs mer längre ner på sidan om:

Antikroppar innebär minskad risk att vara smittad och att smitta andra

I dagsläget bedömer vi att i stort sett alla som har antikroppar efter genomgången infektion eller vaccination har ett skydd mot covid-19. Det innebär att du har en mindre risk att smittas och bli allvarligt sjuk och mindre risk att föra smittan vidare till andra.

Det finns personer som har andra sjukdomar och besvär som gör att de har ett nedsatt immunförsvar. Det kan bidra till att de inte utvecklar samma skydd mot covid-19.

Det är viktigt att tänka på att även om du har gjort ett test som visar att du har antikroppar mot covid-19 behöver du fortsätta att följa de allmänna råden om att förhindra smitta i samhället. Det innebär till exempel att du ska stanna hemma och testa dig vid symtom.

Antikroppar efter genomgången covid-19

En del personer som haft covid-19 får inte mätbara nivåer av antikroppar medan andra utvecklar så pass höga antikroppsnivåer att de kan mätas i ett blodprov. Ett negativt antikroppstest utesluter därför inte att en person har haft en genomgången infektion. Även om alla som varit sjuka i covid-19 inte utvecklar mätbara nivåer av antikroppar i blodet så har dessa personer i de allra flesta fall utvecklat någon form av immunsvar.

Antikroppar efter vaccination

Det är skillnad på de antikroppar som utvecklas efter covid-19 och de som bildas efter en vaccination mot covid-19. Många antikroppstest visar bara om du har antikroppar efter sjukdomen, inte efter vaccinationen.

Om antikroppstestning görs efter vaccination är det viktigt att säkerställa att det test som används påvisar de antikroppar som specifikt bildas efter vaccination.

Antikroppstest i form av självtest

Det finns antikroppstester som du själv kan använda och läsa av.

Resultatet från ett självtest kan inte användas när det krävs intyg på att du har haft covid-19 eller blivit vaccinerad.

Observera att självtester inte alltid har utformats för att visa antikroppar som har bildats efter vaccination.