För att testa om du har haft covid-19 görs ett antikroppstest genom ett blodprov. Det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar och provet bör inte tas för tidigt, utan tidigast 2–3 veckor efter att du blev sjuk.

Antikroppar innebär minskad risk att vara smittad och att smitta andra

I dagsläget bedömer vi att i stort sett alla som har utvecklat IgG-antikroppar har ett skydd mot återinfektion. Det innebär att du har en mindre risk att smittas och bli allvarligt sjuk och mindre risk att föra smittan vidare till andra. Vi bedömer att skyddet efter att ha haft covid-19 varar minst ett halvår från när man blev sjuk.
Det finns personer som har andra sjukdomar och besvär som gör att de har ett nedsatt immunförsvar. Det kan bidra till att de inte utvecklar samma skydd mot covid-19.

Det är viktigt att tänka på att även om du har gjort ett test som visar att du har antikroppar mot covid-19 behöver du fortsätta att följa de allmänna råden om att förhindra smitta i samhället. Det innebär till exempel att du ska stanna hemma och testa dig vid symtom.

Ta reda på vad som gäller för antikroppstestning där du befinner dig

Det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas. Därför behöver du ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i genom att gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välja din region.

Även vissa privata aktörer tar antikroppstester och ansvarar då för all information kring testningen och provsvaren. Antikroppstester behöver ha en mycket hög prestanda för att ge ett tillförlitligt resultat. Den som utför testet behöver ge information om hur personen som testas ska förhålla sig till sitt provsvar.

Alla får inte mätbara antikroppar

En del personer som haft covid-19 får inte mätbara nivåer av antikroppar medan andra utvecklar så pass höga antikroppsnivåer att de kan mätas i ett blodprov. Ett negativt antikroppstest utesluter därför inte att en person har haft en genomgången infektion. Även om alla som varit sjuka i covid-19 inte utvecklar mätbara nivåer av antikroppar i blodet så har dessa personer i de allra flesta fall utvecklat någon form av immunsvar. Man kan exempelvis ha så kallad T-cellsimmunitet mot viruset. Analyser av T-cellsimmunitet är mer komplicerade att utföra än analyser av antikroppar. De genomförs inte för enskilda personer.