Vaccinationen skyddar både dig själv och andra

Vaccination är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdom och död. Det finns flera sjukdomar som inte längre sprids tack vare vaccinet.

Covid-19 är en ny och mycket smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, framför allt hos äldre personer. De vacciner som är godkända mot covid-19, skyddar effektivt mot sjukdom. Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får du med största sannolikhet en lindrigare form av covid-19. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19.

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig, men genom att vaccinera dig kan du skydda både dig själv och andra. Om du inte blir sjuk, minskar även risken att du smittar andra. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället på sikt.

Ju fler som vaccinerar sig, desto snabbare förväntas smittspridningen minska.

Alla godkända vacciner är effektiva

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency) gör grundliga bedömningar av vaccinernas effekt och säkerhet. Det ställs höga krav på vaccinernas säkerhet för att de ska godkännas, en process som vanligtvis tar flera år. Men på grund av pandemins påverkan på vår hälsa och samhället i stort, har det investerats stora resurser och pengar i vaccinutvecklingen. Detta har gjort det möjligt att ta fram säkra och effektiva vacciner mot covid-19 snabbare än vanligt samtidigt som de genomgått de utvecklingssteg och tester som krävs för ett godkännande.

Vaccinationerna av flera miljoner människor har nu genomförts i många länder utan att det har framkommit att några allvarliga biverkningar förekommer oftare än av andra vacciner. De godkända vaccinerna bedöms vara minst lika effektiva som de årliga influensavaccinerna.

Vilken typ av vaccin du får avgörs av din ålder och om du har någon sjukdom eller riskfaktor. Det går därför inte att välja vilket vaccin man får.

Om vaccinets biverkningar

Alla vacciner kan ge biverkningar och det drabbar endast en liten del av de som vaccinerar sig. Vaccinerna mot covid-19 ger inte fler biverkningar än andra vacciner.

De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Dessa är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar. Biverkningarna är oftast milda och går över inom en dag.

Information om vanliga, mindre vanliga och sällsynta biverkningar kan man läsa om i respektive vaccins bipacksedel. Du kan själv anmäla misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige.

Vi behöver skydda varandra ett tag till

De allmänna råd och rekommendationer som gäller under pandemin kommer ändras när smittspridningen i samhället minskar och vi vet mer om hur vaccinet skyddar mot smittspridningen. Tills vidare behöver vi fortsätta att följa de råd och rekommendationer som finns för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt. Vaccinationerna är inte hela lösningen.

Håll dig uppdaterad

Utvärderingar av vaccinernas effekt görs fortlöpande i hela världen och ny faktagranskad kunskap presenteras kontinuerligt på Folkhälsomyndighetens, Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens webbplatser samt på 1177.se.

Läs mer om vaccinutveckling på Läkemedelsverkets webbplats