Vaccination ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom för den som vaccineras. Vaccinationen mot covid-19 är, tillsammans med övriga smittförebyggande åtgärder, viktiga för att minska smittspridningen.

Efter vaccinationen - fortsätt med de smittförebyggande åtgärderna

Kunskapen om hur länge vaccinet har en skyddande effekt är för närvarande begränsad. Det är också oklart i vilken utsträckning en symtomfri, vaccinerad person kan sprida smittan vidare.

Det pågår fortfarande en smittspridning av covid-19, samtidigt som nya smittsamma varianter av viruset har uppstått. Därför är det viktigt att behålla de smittskyddsåtgärder och allmänna rekommendationer som redan finns på plats. Dessa åtgärder fortsätter gälla både för de som är vaccinerad och de som inte är vaccinerade.

De nuvarande smittförebyggande åtgärderna förväntas att, tillsammans med skyddseffekten av vaccinationerna, bromsa smittspridningen i samhället. När smittspridningen har dämpats och det finns mer kunskap om effekterna av vaccination angående smittsamhet, kan skyddsåtgärderna för personal och vård- och omsorgstagare ändras.

Mer information om Folkhälsomyndighetens arbete med anpassningen av smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg med hänsyn till vaccination mot covid-19.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg, oavsett om du är vaccinerad eller inte vaccinerad, fortsätter följa råden om att:

  • stanna hemma om du har symtom
  • hålla avstånd till andra människor
  • tvätta händerna ofta.

För fullständiga, aktuella rekommendationer och föreskrifter

Läs mer

Folkhälsomyndigheten uppdaterar informationen löpande utifrån kunskapsläget och nivån på smittspridningen i samhället.