För frågor och svar framtagna i samråd mellan Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas (SSTH), Svensk Förening för Hematologi (SFH), Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket se Svensk förening för trombos och hemostas (SSTH), Svensk hematologisk förenings (SHF) och Läkemedelsverkets webbsidor: